Opšti uslovi učestvovanja

Poslednja izmena: 21.7.2020.

Podaci, informacije i aplikacije na veb-portalu Optispin.net su dostupni korisnicima pod uslovima ili ograničenjima navedenim u nastavku.

Predstavljanje

Veb-portal Optispin.net je u vlasništvu Optispin d.o.o., Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina (u nastavku: Optispin.net). To je vodeći slovenački portal za uporedno poručivanje i praćenje ponuda različitih telekomunikacionih operatera. Optispin.net pomoću spoljnih partnera istražuje ponude većine telekomunikacionih operatera i nudi vam mogućnost da preko portala pronađete prilagođene ponude telekomunikacionih usluga i poručite ih.

Odgovornost

Sadržaj veb-portala ne predstavlja zvaničnu informaciju, osim ako to nije posebno naglašeno. Podaci, informacije i veb-aplikacije dostupne na ili preko veb-portala Optispin.net, podležu promeni u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Korisnici koriste veb-portal na sopstvenu odgovornost. Optispin.net i druga pravna lica, koja su uključena u kreiranje i održavanje veb-portala, ne snose odgovornost za direktnu ili indirektnu štetu nastalu pristupom, upotrebom ili nemogućnošću upotrebe podataka, informacija i aplikacija na veb-portalu. Optispin.net ne garantuje tačnost podataka koje je dobio od drugih lica. Odgovornost Optispin.net za štetu koja bi zbog toga moga nastati, je u potpunosti isključena.

Korišćenje i zaštita ličnih podataka

Našu politiku zaštite ličnih podataka smo opisali u delu Politika privatnosti.

Korisnici veb-portala

Svako korišćenje veb-portala Optispin.net, koje ne odgovara normalnom korišćenju od strane pojedinca, je zabranjeno, predstavlja ekonomsku štetu i biće prijavljeno nadležnim službama za sprovođenje zakona. Normalnim korišćenjem se smatra korišćenje bez pomoćnih programa (spider, skripte) i u smislu normalnog broja zahteva za uvid u određenom vremenu, pri čemu se smatra da je normalan broj maks. 2 zahteva u sekundi.

Korisnici veb-portala mogu da budu anonimni ili registrovani. Anonimni korisnici mogu da koriste besplatne usluge (npr. izrada informativnog proračuna, slanje upita, registracija, čitanje…). Registrovani korisnici registracijom dobijaju mogućnost pristupa ponudama većine telekomunikacionih operatera, koje neregistrovanim korisnicima nisu dostupne. Registrovani korisnik daje lične podatke putem veb-obrasca i oni će se koristiti za potrebe ugovorne obaveze. U slučaju da su podaci nepotpuni ili nerazumljivi, ne garantujemo dobijanje ponude.

Obim korišćenja baza podataka i prava intelektualne svojine

Korisnici veb-portala moraju da imaju u vidu sledeće činjenice:

  • da su baze podataka informacionog sistema Optispin.net, u celini i kao pojedinačni delovi sistema, zaštićene u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima,
  • da su podaci onlajn usluga Optispin.net deo baza podataka u smislu odredaba Zakona o autorskim i srodnim pravima,
  • da je logotip Optispin.net zaštićen kao oznaka usluge ili robne marke u skladu sa Zakonom o industrijskoj svojini.

Zakon o autorskim i srodnim pravima predviđa, između ostalog, da korisnik može istovremeno da koristi samo neznatne delove baza podataka (kvalitetno i/ili količinski) ili u obimu koji je predviđen u okviru dostupnih veb-aplikacija za anonimne ili registrovane korisnike. Svi drugi oblici posredovanja ili omogućavanja korišćenja trećim licima (npr. objavljivanje na serveru trećeg lica ili korisnika, umnožavanje u drugim dokumentima) su izričito zabranjeni. Ova zabrana se odnosi na sve oblike korišćenja koji prevazilaze granice lične upotrebe. Posebno su zabranjene sledeće radnje:

  • korišćenje značajnih delova (kvalitativno i/ili količinski) baza podataka (npr. umnožavanje strukture baza podataka, delova strukture baza podataka, grupa zapisa itd.),
  • korišćenje baza podataka suprotno njihovom uobičajenom korišćenju ili na način koji bi mogao da ugrozi interese Optispin.net (npr. sistematsko i ponovljeno korišenje neznatnih delova baza podataka itd.),
  • beleženje značajnih delova (kvalitetno i/ili količinski) baza podataka sa posebnim softverskim rešenjima,
  • uklanjanje pozivanja na izvore.

Takođe je zabranjeno uklanjanje ili zamena logotipa Optispin.net, kada se pojavljuju na pojedinačnim podacima i informacijama. Korisnik je odgovoran za svaku štetu nanetu Optispin.net zbog kršenja navedenih uslova i ograničenja.

Korišćenje podataka i informacija sa veb-portala

Podaci ili informacije sa veb-portala se ne smeju koristiti u komercijalne svrhe bez prethodne dozvole Optispin.net. Podaci i informacije sa veb-portala se ne smeju prikupljati ni u jednoj javnoj ili privatnoj bazi podataka. Objavljivanje na drugim mestima, u bilo kom obliku, nije dozvoljeno osim ako nije izričito naznačeno kod pojedinačnih podataka i informacija. Korisnik podatke i informacije sa veb-portala može da prenese na svoje sisteme za ličnu upotrebu, bez promene naznaka o autorskim i srodnim pravima. Dozvoljeno je štampanje podataka i informacija radi čitanja u sopstvene ili nekomercijalne svrhe. Kopiranje, prosleđivanje, objavljivanje, menjanje podataka i informacija ili njihovo slanje poštom i distribuiranje na bilo koji drugi način su zabranjeni bez prethodne pisane dozvole Optispin.net.

Povezivanje sa veb-stranicama

Povezivanje sa veb-portalom ili početnom stranicom i/ili pojedinačnom podstranicom je dozvoljeno samo uz pismenu saglasnost Optispin.net.

Stranice veb-portala mogu da sadrže veze ka drugim veb-stranicama koje ne održava Optispin.net i Optispin.net ne odgovara za sadržaj tih stranica.

Dostupnost veb-portala

Optispin.net nastoji da korisnicima omogući neometano korišćenje veb-portala – u normalnim uslovima 24 sata dnevno. Iz tehničkih razloga (za potrebe održavanja i/ili zamene opreme) Optispin.net zadržava pravo da nakratko prekine rad veb-portala ili da ograniči pristup, najčešće posle 20 časova.

Rešavanje sporova

Moguće sporove zbog korišćenja veb-portala suprotno odredbama Opštih uslova korišćenja veb-portala Optispin.net, korisnik i Optispin.net će rešiti mirnim putem. Ukoliko to ne bude moguće, za rešavanje sporova je nadležan sud u Novoj Gorici.

O kolačićima

Sve o korišćenju kolačića je opisano u delu Politika privatnosti.

Vaše poverenje shvatamo veoma ozbiljno!

Veoma prijatno iskustvo. Bez dugotrajnog pretraživanja po internetu i napornog poređenja sam došao do najbolje ponude.

— Branko Jeremić, Leskovac

Bila sam zadovoljna brzim odgovorom i dogovorom sa konsultantom. Samo se nadam da će sve biti u redu i funkcionisati.

— Dragica K., Bački Petrovac

U roku od pet dana sam dobio sve ponude! Brzo sam dobio odgovor i veoma sam zadovoljan uslugom.

— Miran S., Beograd

Sve je realizovano po brzom postupku – od naručivanja do odlučivanja za novog ponuđača. Profesionalno, brzo, ljubazno, efikasno; preporučujem svima, koji provode manje vremena na internetu tražeći koga da izaberu.

— Boris Ivković, Novi Sad

Veoma sam zadovoljan vašom ponudom i svakako ću je preporučiti prijateljima.

— Neven Lazić, Niš

Veoma korisno, jer ti je potreban samo minut i na taj način se nateraš da optimizuješ operatera :). Ponuđači te sami kontaktiraju, ti samo treba da se odlučiš i izabereš.

— Marko S., Požarevac

Čak ni na internetu nisam našao tako dobru ponudu. Stvari ste rešili za samo pola sata. Da nije vas i dalje bih plaćao više. Hvala još jednom.

— Sašo Pavlović, Smederevo

Konsultatkinja je bila veoma ljubazna, ponudila mi je i objasnila više opcija. Bila sam veoma zadovoljna ophođenjem i ponudama. Hvala!

— Ivana F., Beograd
230.000
ušteđeni novac
92
zadovoljstvo korisnika
do200
uštede godišnje
+
posetilaca dnevno
Optispinu s razlogom veruje sve više ljudi svake godine. Već smo im uštedeli skoro četvrt miliona evra! Više o usluzi

Partneri