Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2023

Usługa Optispin (zwana dalej usługą) polega na bezpłatnym tworzeniu propozycji najlepszych pakietów od słoweńskich operatorów telekomunikacyjnych na podstawie wypełnionej ankiety. Po zakończeniu procesu użytkownikowi prezentowane są najlepsze opcje cenowe i techniczne pakietu usług operatorów telekomunikacyjnych, przy czym użytkownik po wybraniu i zatwierdzeniu jednej z opcji otrzymuje od operatora spersonalizowaną ofertę.

Administratorem zbioru danych osobowych jest firma Optispin, telekomunikacije, storitve i svetovanje, d.o.o., Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Słowenia, numer rejestracyjny: 6920098000, [email protected] (dalej Optispin)

 1. INFORMACJA DLA OSÓB OSÓB INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIERANIU UŻYTKOWNIKÓW (art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – RODO)
 • Cel przetwarzania danych osobowych:

Optispin przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu w celu tworzenia i prezentowania opcji pakietów usług mobilnych i dostępu do Internetu, przy czym przetwarzana jest nazwa użytkownika w celu identyfikacji użytkownika, adres w celu sprawdzenia dostępności technologii (sygnał GPS, sieć optyczna, sieć kablowa), adres e-mail do przesłania oferty, numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji od użytkownika, szybszej komunikacji w celu określenia opcji pakietu oraz ewentualnego wyjaśnienia innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na prezentowane wyniki usługi Optispin.

Zebrane dane osobowe przekazywane są przez użytkownika do dalszego przetwarzania wybranym operatorom telekomunikacyjnym, którzy przetwarzają je w celu przygotowania oferty usług internetowych i mobilnych (w celach marketingowych).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy (akceptowanych Ogólnych Warunków) pomiędzy użytkownikiem a Optispin.

Optispin informuje użytkowników, którzy złożyli zapytanie o usługi Optispin (zaakceptowany Regulamin) o swoich usługach w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, przy czym Optispin gwarantuje, że prawa i wolności użytkownika zawsze przeważają nad tymi interesami oraz umożliwia rezygnację z otrzymywania wiadomości promocyjnych z instrukcje zawarte w wiadomości SMS, w jaki sposób użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości.

 • Użytkownicy lub kategorie użytkowników danych osobowych, jeśli występują:
 • Operatorzy telekomunikacyjni

Dane osobowe użytkowników serwisu przekazywane są wybranemu przez użytkownika operatorowi telekomunikacyjnemu (wybór prezentowanych opcji pakietowych).

Operatorzy telekomunikacyjni to firmy:

 • T-Mobile Polska, Ul. Marynarska, 12, Warszawa, Mazowieckie 02-674, PL

Optispin zawarł z każdym z operatorów telekomunikacyjnych umowę o współpracy biznesowej, która zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych określa przesyłanie, dostęp i przetwarzanie w celu przygotowania spersonalizowanych ofert dla użytkowników Optispin w oparciu o na wyrażoną wolę użytkownika.

 

Dostawcy infrastruktury IT i sieciowej:

Serwis Optispin.net działa na serwerach firmy:

AVANT.SI d.o.o., Poslovna cona A 49, 4208 Šenčur, SI – Słowenia. Optispin współpracuje z AVANT.SI d.o.o. zawarł umowę o przetwarzaniu danych osobowych, która wykazuje wystarczające gwarancje umownego przetwarzania danych osobowych użytkownika, przy czym dane osobowe użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich.

Ankieta znajdująca się na stronie wraz z jej programami umożliwia:

platforma Paperform firmy Paperform PTY. LTD, spółka utworzona i prowadząca działalność zgodnie z prawem australijskim (numer rejestracyjny ACN 615 732 682), pod adresem 1/1 Prospect St, Leichhardt, NSW 2040 Australia.

W celu elektronicznej komunikacji z użytkownikami i przechowywania danych umożliwia:

Platforma ActiveCampaign firmy ActiveCampaign, LLC, spółki zarejestrowanej i prowadzącej działalność zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, z adresem 1 North Dearborn Street, Chicago, IL 60602.

Firma Google Ireland Limited została zarejestrowana i prowadzi działalność zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny 368047) pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Optispin zawarł umowę z Google Ireland Limited na przetwarzanie danych osobowych, która zapewnia wystarczające gwarancje umownego przetwarzania danych osobowych użytkownika, bez przekazywania danych osobowych użytkownika do państw trzecich; przy czym do komunikacji elektronicznej (e-mail) z użytkownikami w celu przesyłania przeglądu możliwości ofert operatorów telekomunikacyjnych oraz informowania o nowych ofertach operatorów telekomunikacyjnych, które mogą być odpowiednie dla użytkowników, Optispin korzysta również z usług Google Ireland Limited.

ClickSend Pty Ltd z siedzibą na poziomie 24, 367 Collins Street, Melbourne, Victoria, Australia 3000 („ClickSend”).

 • Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego

Dane osobowe przetwarzane na platformie ActiveCampaign przekazywane są do USA. Optispin zawarł z ActiveCampaign umowę o przetwarzaniu danych osobowych (Standardowe Klauzule Umowne przyjęte przez Komisję Europejską) dostępną pod linkiem, z której wynikają wystarczające gwarancje umownego przetwarzania danych osobowych użytkownika oraz przekazywania danych osobowych do USA . Polityka prywatności platformy ActiveCampaign dostępna jest pod linkiem.

Dane osobowe zawarte w ankiecie znajdującej się w serwisie przekazywane są firmie Paperform Pty Ltd, c/- Paperform, Level 12, 64 York Street, Sydney 2000 Australia, która jest dostawcą platformy Paperform i umożliwia funkcjonowanie ankiety. Siedziba firmy znajduje się w Australii, co oznacza, że ​​dane osobowe przekazywane są do państwa trzeciego, w stosunku do którego Komisja nie przyjęła decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych. Mając na uwadze powyższe, OptiSpin jako administrator danych, w ramach odpowiedniego zabezpieczenia przekazywania danych do państw trzecich, zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych z Paperform Pty Ltd jako podmiotem przetwarzającym dane, która zawiera standardowe postanowienia dotyczące ochrony danych Komisji Europejskiej (Standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską). Treść umowy dostępna jest pod tym linkiem: https://paperform.co/data-processing-agreement/. Optispin uważa ten środek za wystarczający. Polityka prywatności platformy Paperform dostępna jest pod linkiem: https://paperform.co/privacy/.ž

Dane osobowe przetwarzane na platformie ClickSend przekazywane są do Australii. Optispin zawarł z ClickSend umowę o przetwarzaniu danych osobowych, która zapewnia wystarczające gwarancje umownego przetwarzania danych osobowych użytkownika. Polityka prywatności platformy Paperform dostępna jest pod linkiem.

 • Okres przechowywania danych osobowych

Optispin przechowuje dane osobowe użytkownika przez 6 lat w celu realizacji zamówionych usług tj. informowanie użytkownika o najlepszych i najbardziej odpowiednich ofertach operatorów telekomunikacyjnych.

 • Informacja o istnieniu praw indywidualnych

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, poprawiania danych osobowych oraz usunięcia danych osobowych (żądanie usunięcia danych osobowych jest traktowane jako jednostronne odstąpienie od umowy), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenośność danych.

Wszelkie roszczenia związane z dochodzeniem praw użytkownik może zgłaszać na adres [email protected].

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Możesz złożyć skargę do Komisarza ds. Informacji (adres: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-mail: [email protected], tel.: 012309730, strona internetowa: www.ip-rs).

 • Więcej informacji:

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym użytkownika, w związku z czym Optispin nie może świadczyć użytkownikowi usługi bez podania danych osobowych.

 • Informacja o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Optispin w sposób automatyczny przetwarza zebrane dane osobowe w taki sposób, aby na podstawie podanych danych osobowych osoby fizycznej wybrać ze swojej bazy wszystkich ofert pakietów usług Internetu i urządzeń mobilnych tę najbardziej odpowiednią i najkorzystniejszą. Dzięki temu poszczególne opcje pakietów prezentowane są użytkownikowi w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Użytkownik automatycznie otrzyma na swój adres e-mail sugerowany wybór opcji.

 1. INFORMACJA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE ZBIERANIA ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ INTERNETOWĄ (art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO)

Na stronie internetowej Optispin.net zaimplementowane są pliki cookie, pliki analityczne, piksele i wtyczki w celu zapewnienia lepszej obsługi użytkownika, monitorowania odwiedzin witryny i jej ulepszania. Cele są szerzej określone w polityce plików cookies.

6.6.3. Polityka Cookie

 • Co to są pliki cookie i dlaczego są potrzebne?

Są to małe pliki tekstowe, które większość stron internetowych przechowuje na urządzeniach, z których korzystają użytkownicy uzyskując dostęp do Internetu, w celu identyfikacji poszczególnych urządzeń, z których korzystali użytkownicy uzyskując dostęp do Internetu. Ich przechowywanie odbywa się pod pełną kontrolą przeglądarki użytkownika – może ona dowolnie ograniczyć lub wyłączyć przechowywanie plików cookies. Pliki cookies nie są szkodliwe i zawsze są ograniczone w czasie.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przesyłane do komputera użytkownika podczas jego wizyty na stronie internetowej i zazwyczaj zawierają:

 • nazwę pliku cookie i serwer, z którego został wysłany plik cookie,
 • czas życia pliku cookie,
 • wartość (unikalna liczba).

Pliki cookie są podstawą świadczenia przyjaznych dla użytkownika usług online. Najpopularniejsze funkcje e-biznesu nie byłyby możliwe bez plików cookies. Dzięki plikom cookies interakcja pomiędzy użytkownikiem Internetu a witryną jest szybsza i łatwiejsza. Za ich pomocą witryna zapamiętuje indywidualne preferencje i doświadczenia użytkownika, oszczędzając czas i sprawiając, że przeglądanie sieci staje się efektywniejsze i przyjemniejsze.

 • Ustawienia plików cookie

Niektóre pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki. Te pliki cookie nazywane są sesyjnymi lub tymczasowymi plikami cookie, ponieważ działają tylko tak długo, jak trwa pojedyncza sesja i nie są już przechowywane po zakończeniu sesji. Pliki cookie tego typu zazwyczaj zawierają jedynie kod identyfikacyjny, który może zostać rozpoznany wyłącznie przez stronę internetową, która zainstalowała pliki cookie.

Inne pliki cookie mają określony czas życia lub okres ważności. Używane są one po to, by stwierdzić, czy zalogowałeś się już w danym serwisie lub przechowują informację o określonych ustawieniach, np. wyborze języka.

W Optispin.net stosujemy 3 grupy plików cookies, z czego dla jednej grupy możesz zmienić ustawienia. Ustawienia plików cookies dotyczą urządzenia, na którym aktualnie korzystasz z naszej witryny.

Niezbędne pliki cookies, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu Optispin.net i zapewnienia sprawnego działania Optispin.net.

 • Nie można zrezygnować (nie potrzebujemy Twojej zgody na te pliki cookie)

Analityczne pliki cookie, które służą do anonimowego pomiaru ruchu w witrynie i gromadzenia danych o korzystaniu z witryny, dzięki czemu możemy stale ulepszać wygodę użytkownika w oparciu o ustalenia.

 • można dostosować, zdefiniować przez użytkownika (korzystając ze strony wyrażasz zgodę na instalację)

Reklamowe pliki cookie i pliki cookie retargetingowe, które mogą być wykorzystywane do wyświetlania Ci treści reklamowych dostosowanych do Twoich zainteresowań na naszej stronie internetowej i/lub stronach zewnętrznych.

 • Wyłączanie sieciowych plików cookie

Możesz odrzucić część lub wszystkie pliki cookies, których używamy na naszych stronach internetowych, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to ograniczyć Twoją możliwość korzystania z naszych stron internetowych i niektórych lub wszystkich ich funkcji.

Możesz tymczasowo wyłączyć ładowanie/zapisywanie plików cookies sieciowych, korzystając z „okna prywatnego” (Incognito) w swojej przeglądarce. Przeglądanie prywatne umożliwia odwiedzanie sieci bez konieczności zapisywania przez przeglądarkę informacji o odwiedzonych stronach.

Możesz kontrolować i monitorować trwałe wyłączenie plików cookies sieciowych (do kolejnej wizyty lub ponownej aktywacji) w Twojej przeglądarce internetowej. Aby uzyskać informacje o ustawieniach plików cookies wybierz przeglądarkę internetową, której używasz (strona w języku angielskim):

Uwaga! Powinieneś mieć świadomość, że poprzez trwałe wyłączenie/usunięcie plików cookies utracisz możliwość zachowania swoich ustawień osobistych, statusu logowania, danych o dokonanych rejestracjach internetowych i wielu innych, a strony nie będą działać poprawnie lub zostaniesz pozbawiony dodatkowych opcje. Strony internetowe będą ładować się nieco wolniej ze względu na fakt, że obrazy i wszystkie części treści będą musiały być ładowane za każdym razem od początku.

 • Z jakich plików cookie korzysta Optispin.net
 1. Pliki cookie witryny Optispin.net:

1                  _hjIncludedInSample                 1                                                                .optispin.net 

2                  _gat                                                 1                                                                .optispin.net

3                  _gid                                                 GA1.2.1316003117.1548926796        .optispin.net

4                  _ga                                                  GA1.2.1625812920.1547467946         .optispin.net

5                  nc-set                             1              .optispin.net /pliki cookies w celu dostosowania ustawień innych plików cookies

6                  nc-analytics                  1              .optispin.net/ pliki cookies w celu dostosowania ustawień innych plików cookies

 1. Pliki cookies najpopularniejszych zewnętrznych stron/usług:
Nazwa pliku cookie Okres ważności pliku cookie Zamiar Firma
_ga 2 lata Statystyki przeglądania serwisu Google Inc.
_gat_GaGlobal_1 1 sekunda Statystyki przeglądania serwisu Google Inc.
_gat_GaGlobal_2 1 minuta Statystyki przeglądania serwisu Google Inc.
_gat_GaL1_2 1 minuta Statystyki przeglądania serwisu Google Inc.
_gid 1 minuta Statystyki przeglądania serwisu Google Inc.
.doubleclick.net   DoubleClick for Publishers (DFP) – Display advertising platform Google Inc.
.hotjar.com   HotJar – Analytics and user feedback tool Hotjar Ltd
.cdnma.com   Netresults NetResults Inc.
.onesignal.com   OneSignal – browser push notifications OneSignal Inc.
.google.com   Google Google Inc.
.facebook.com   Facebook pixel – remarketing z reklamami na FB(FB remarketing) Facebook Inc.
.criteo.com   Criteo – remarketingu w sieci reklamowej (display remarketing) Criteo SA
.creativecdn.com   RTB House – remarketingu w sieci reklamowej(display remarketing) RTB House S.A.
.googleadservices.com   Wyświetlanie komunikatów reklamowych Google Inc.
.snatchbot.me   Okno dialogowe The Snatch Group Ltd
.adrecover.com   Wyświetlanie komunikatów reklamowych AdPushup Software (P) Limited
prism_*   Statystyki przeglądania serwisu ActiveCampaign
[nc-cta-button]

 

Na naszych stronach internetowych w celu pomiaru aktywności użytkowników wykorzystujemy następujące funkcjonalności:

a) Optispin

Używamy plików cookies .optispin.net głównie w celu optymalnego funkcjonowania serwisu.

Pliki cookies .optispin.net przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mamy uzasadniony interes w optymalizacji działania naszej strony internetowej.

 1. b) Google Universal Analytics

Niniejsza witryna korzysta z usługi Google Universal Analytics w celu analizy ruchu w witrynie. Obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”. Informacje uzyskane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Możesz wyłączyć pliki cookie Google Universal Analytics na linku internetowym. Jeśli zdecydujesz się nie akceptować niektórych plików cookie, nie będziesz mógł korzystać z niektórych funkcji naszej witryny. Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać spersonalizowanych reklam, oznacza to, że nadal możesz otrzymywać reklamy w Internecie, ale te reklamy nie będą dostosowane do Twoich preferencji i sposobów przeglądania.

Jeśli chodzi o międzynarodowe przesyłanie danych, Google jest zarejestrowany w Tarczy Prywatności UE-USA i tym samym zobowiązuje się do przestrzegania przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych.

Więcej o polityce prywatności Google możesz przeczytać pod linkiem.

Pliki cookies Google Universal Analytics przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 • Reklama oparta na sposobie korzystania przez użytkownika z naszych stron internetowych (reklama ukierunkowana behawioralnie)

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookies w celu tzw reklama targetowana behawioralnie. Są to pliki tekstowe, za pomocą których zapisywane są na Twoim komputerze dane zawierające informacje o sposobie korzystania z odwiedzanej witryny (liczba odwiedzin, czasy odwiedzin, czas spędzony na poszczególnych stronach itp.), czyli profile użytkowników. Te profile użytkowania są anonimizowane i analizowane, dzięki czemu później, gdy reklama internetowa (np. baner) zostanie wyświetlona na innych stronach internetowych, udostępniona zostanie treść dostosowana do zainteresowań indywidualnego użytkownika. W tym przypadku w plikach cookies nie są zapisywane dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail.

W tym przypadku adres IP pobierany jest bezpośrednio przez dostawcę usługi reklamy targetowanej behawioralnie, ale co do zasady jest przechowywany wyłącznie w formie skróconej lub zaszyfrowanej (tzn. adres IP zostaje zastąpiony innym zestawem liczb, który nie pozwala na pierwotna kolejność numerów IP, która ma zostać prześledzona i nie można prześledzić ścieżki ani dalszego procesu).

Reklama behawioralna i inne formy reklamy na naszych stronach internetowych są realizowane częściowo przez nas samych, a częściowo przez zewnętrznych wykonawców:

 1. a) Remarketing Google

Nasza strona korzysta z funkcji remarketingowej Google Analytics w połączeniu z narzędziami Google Ads i DoubleClick. Usługę tę świadczy firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Umożliwia to wyświetlanie reklam w oparciu o Twoje osobiste zainteresowania, które są ustalane na podstawie Twojego poprzedniego użytkowania i historii przeglądania na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym) i na innych urządzeniach (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli wyrazisz zgodę, Google połączy w tym celu Twoją historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z Twoim kontem Google. Dzięki temu na każdym urządzeniu logującym się na Twoje konto Google będzie można wyświetlić tę samą spersonalizowaną wiadomość promocyjną.

Jeśli masz włączoną tę funkcję, Google Analytics zbiera identyfikatory reklam, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics w celu określenia i utworzenia grup docelowych dla promocji reklam na różnych urządzeniach.

Możesz trwale wyłączyć remarketing / targetowanie na różnych urządzeniach, wyłączając reklamy spersonalizowane na swoim koncie Google. Aby to zrobić, kliknij ten link.

Gromadzenie danych zbieranych w ramach Twojego konta Google odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą możesz wyrazić lub wycofać z Google na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Gromadzenie danych, które nie są agregowane na Twoim koncie Google (na przykład dlatego, że nie masz konta Google lub zrezygnowałeś) opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, na podstawie którego mamy uzasadniony interes polegający na analizie zachowań anonimowych użytkowników w celach promocyjnych.

Więcej informacji oraz politykę prywatności Google znajdziesz pod linkiem.

 1. b) Google Ads

Na potrzeby naszej witryny korzystamy z narzędzia marketingowego Google Ads, usługi integracji reklam świadczonej przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

Google Ads korzysta również z plików cookies przechowywanych na komputerze, które umożliwiają analizę użytkowników. Oprócz plików cookies Google Ads wykorzystuje małe niewidzialne liczniki (Web Beacons), które umożliwiają rejestrowanie dodatkowych informacji o ruchu użytkowników na naszej stronie. Informacje gromadzone zarówno przez pliki cookie, jak i liczniki są przechowywane na serwerze Google w USA w celu wykorzystania w przyszłej ocenie wzorców użytkowników. Ponadto kontrahenci Google mają dostęp do oceny, a co za tym idzie do Twoich danych, ale Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi przechowywanymi przez siebie danymi na Twój temat.

Możesz wyłączyć korzystanie z tych plików cookie, zmieniając ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki, może to jednak utrudnić działanie niektórych usług na naszej stronie internetowej.

Pliki cookies Google Ads przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w optymalizacji wydajności naszych stron internetowych i ich reklam.

 1. c) Hotjar

Nasza strona korzysta z internetowego narzędzia marketingowego Hotjar maltańskiej firmy Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel.: +1 (855) 464-6788). Jest to narzędzie analityczne, które pomaga nam monitorować korzystanie z naszej witryny (np. zobaczyć, jak przeglądasz naszą witrynę). Celem jest optymalizacja doświadczenia użytkownika i uczynienie naszej oferty jeszcze bardziej atrakcyjną. W tym celu Hotjar zapisze na Twoim komputerze plik cookie, a dodatkowe informacje na temat plików cookie, których używa, znajdziesz pod linkiem.

Hotjar pozwala nam zbierać następujące informacje: (i) dane specyficzne dla urządzenia (adres IP Twojego urządzenia, który jest gromadzony i przechowywany anonimowo, rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia, unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, kraj lub lokalizacja geograficzna, wybrany język wyświetlania witryny oraz (ii) dane logowania (dotyczące domeny, odwiedzanych stron, kraju jako położenia geograficznego, języka wybranego do wyświetlania witryny oraz daty i godziny odwiedzin witryny). Ogólnie rzecz biorąc, Twoje dane są gromadzone wyłącznie w formie anonimowej, nie dochodzi do żadnych powiązań osobistych.

Dodatkowe informacje z Polityki prywatności Hotjar można znaleźć pod linkiem. W przyszłości możesz zrezygnować z gromadzenia i przechowywania Twoich danych przez Hotjar za pomocą linku.

Pliki cookies Hotjar przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji wydajności naszych stron internetowych i ich reklam.

 1. d) Facebook pixel

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. kod Pixel Facebooka firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, „Facebook”. Piksel Facebooka jest częścią kodu zawartego na naszej stronie internetowej. Narzędzie to pozwala nam śledzić działania użytkowników na naszej stronie internetowej, a co za tym idzie, wyświetlać im spersonalizowane komunikaty reklamowe w serwisie społecznościowym Facebook. W tym celu Piksel Facebooka nawiąże bezpośrednio połączenie z serwerami Facebooka. W takim przypadku serwer Facebooka zostanie poinformowany, że odwiedziłeś naszą stronę, a Facebook doda tę informację do Twojego profilu osobistego na swojej stronie internetowej. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych w serwisie Facebook, w tym Twoich praw i opcji, znajdziesz tutaj.

Piksel Facebooka umożliwia nam także tworzenie tzw. wirtualnych odbiorców na potrzeby reklamowania się użytkownikom o podobnych cechach w serwisie społecznościowym Facebook. W tym celu Facebook zapisze plik cookie na Twoim komputerze. Kliknij tutaj, aby wycofać swoją zgodę.

Pliki cookies Facebooka przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 1. e) Wiadomości push z OneSignal

W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie powiadomień web push w naszym serwisie poprzez kliknięcie przycisku „Zezwól”, przeglądarka Twojego urządzenia (mobilnego lub stacjonarnego) będzie działać poprzez platformę OneSignal amerykańskiego dostawcy OneSignal Inc., 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054, USA wysyłały wiadomości push. Informacje o Twoim urządzeniu (identyfikator Twojej przeglądarki) będą przechowywane w bazie danych dostawcy OneSignal w USA i tam przetwarzane, abyśmy mogli później wysyłać wiadomości push do Twojej przeglądarki za pośrednictwem ich platformy. Więcej informacji na temat polityki prywatności OneSignal można znaleźć na ich stronie internetowej.

Wysyłanie wiadomości push za pośrednictwem OneSignal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości push w ustawieniach swojej przeglądarki.

 1. f) DoubleClick

Niniejsza witryna korzysta z internetowego narzędzia marketingowego DoubleClick, obsługiwanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Narzędzie DoubleClick pozwala nam wyświetlać komunikaty reklamowe (banery) na naszej stronie internetowej i mierzyć ich skuteczność. Informacje te nie są wykorzystywane w połączeniu z danymi osobowymi innych usług Google, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę.

DoubleClick wykorzystuje tzw. „pliki cookie”. Informacje uzyskane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Jeśli chodzi o międzynarodowe przesyłanie danych, Google jest zarejestrowany w Tarczy Prywatności UE-USA i tym samym zobowiązuje się do przestrzegania szanowanych przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych.

Możesz wyłączyć pliki cookie DoubleClick w łączu internetowym. Jeśli zdecydujesz się nie akceptować niektórych plików cookie, nie będziesz mógł korzystać z niektórych funkcji naszej witryny. Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać spersonalizowanych reklam, oznacza to, że nadal możesz otrzymywać reklamy w Internecie, ale te reklamy nie będą dostosowane do Twoich preferencji i sposobów przeglądania.

Więcej o polityce prywatności Google dotyczącej narzędzia DoubleClick przeczytasz pod linkiem.

DoubleClick używany jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w optymalizacji wydajności naszej witryny internetowej i jej reklam.

 • Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, zrobimy to po dokładnym zapoznaniu się z odpowiednimi podstawami prawnymi i zabezpieczeniami, takimi jak: – polityki ochrony danych zwane „Wiążącymi regułami biznesowymi” lub „BCR”, – standardowe klauzule umowne, przyjęty przez Komisję Europejską lub Komisarza ds. Informacji i zatwierdzony przez Komisję Europejską zgodnie z obowiązującym prawem, – kodeks lub kodeksy postępowania przygotowane przez stowarzyszenie lub inny organ zatwierdzony przez Komisarza ds. Informacji, – zatwierdzone mechanizmy certyfikacji (takie jak np. Tarcza Prywatności UE-USA), – lub gdy zezwala na to Komisarz ds. Informacji lub klauzule umowne pomiędzy administratorem lub podmiotem przetwarzającym dane a administratorem danych, podmiotem przetwarzającym lub odbiorcą danych osobowych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 • Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Zwracamy uwagę na prawa związane z Twoimi danymi osobowymi, z których możesz skorzystać wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Umożliwiają one:

 • zażądanie dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji dotyczących wykorzystywania i przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych,
 • zażądanie sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, żądądanie, abyśmy ograniczyli wykorzystanie Twoich danych osobowych,
 • zażądanie danych osobowych, które nam przekazałeś (przekażemy Ci je w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. w arkuszu kalkulacyjnym Excel), i masz prawo przenieść te dane osobowe do innego administratora danych osobowych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych celach (więcej informacji znajdziesz w poniższej sekcji pt. „Twoje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych celach”),
 • wycofanie swojej zgody na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych, w przypadku gdy polegamy na Twojej zgodzie. Jeśli ją wycofasz, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystania i przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody przed dniem jej wycofania.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Republice Słowenii jest to Komisarz ds. Informacji, którego dane kontaktowe można znaleźć tutaj: Komisarz ds. Informacji.

Więcej informacji na temat Twoich praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych, w tym niektórych ograniczeń mających zastosowanie do niektórych z tych praw, znajdziesz w art. 12–23 RODO dostępnych tutaj: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 .

Za dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z vašimi osebnimi podatki, vključno z določenimi omejitvami, ki veljajo za nekatere od teh pravic, poglejte člene 12 do 23 GDPR, ki so na voljo tukaj: UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA.

Twoje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych celach

W stosunku do Twoich danych osobowych przysługują Ci także następujące prawa, z których możesz skorzystać analogicznie jak w poprzednim rozdziale:

 • możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu lub przetwarzaniu Twoich danych osobowych, gdy wykorzystujemy je lub przetwarzamy w celu umożliwienia nam realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym, jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszym prawnie uzasadnionym interesie, w tym „profilowaniu” (np. przewidywanie Twojego zachowania na podstawie danych osobowych) w oparciu o którykolwiek z tych celów,
 • możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (w tym wszelkiej automatycznej oceny, której dokonujemy na Twój temat lub jakichkolwiek Twoich cech, jeśli jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim).

Możesz także skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec wykorzystywania lub przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego

 • kliknij link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na dole każdego naszego marketingowego e-maila i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Twojej przeglądarce po kliknięciu tego linku lub
 • wysyłasz wiadomość e-mail na adres [email protected] z prośbą o zaprzestanie wysyłania Ci wiadomości marketingowych. Musisz określić typ wiadomości, z których chcesz się wypisać.

Vsakič, ko nasprotujete neposrednemu trženju z drugačno komunikacijsko metodo kot pri tržnih sporočilih, ki ste jih prejeli od nas, nam morate posredovati vaše ime in zadostne podatke, da vas lahko prepoznamo v zvezi s sporočili, ki ste jih prejeli.

Stosowanie przez nas zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

W oparciu o dane osobowe, które od Ciebie uzyskujemy, w niektórych przypadkach następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie).

Zmiany w naszej polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać naszą politykę prywatności, o czym Cię poinformujemy. Jeśli będziesz nadal odwiedzać naszą stronę internetową w tym dniu lub po tej dacie, zgadzasz się na przestrzeganie nowej wersji naszej polityki prywatności.

Jeżeli zamierzamy wykorzystać Twoje dane osobowe w nowym celu, przekażemy Ci informacje na ten temat oraz wszelkie inne istotne informacje, zanim wykorzystamy Twoje dane osobowe w tym nowym celu.

Zmiany w Twoich danych osobowych

O wszelkich zmianach w Twoich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, aby były one zawsze dokładne i aktualne, prosimy informować nas pod adresem: [email protected].

Traktujemy Twoje zaufanie poważnie

Bardzo przyjemne doświadczenie, bez długiego przeglądania Internetu i męczącego porównywania trafiłem na bardzo dobrą ofertę.

— Izydor Sokół, Warsaw

Byłem zadowolony z szybkiej reakcji i porozumienia z konsultantem. Mam tylko nadzieję, że wszystko naprawdę będzie się trzymać i działać.

— Edyta Mizak, Warsaw

W ciągu pięciu dni miałem wszystkie oferty! Szybka reakcja, jestem bardzo zadowolony z obsługi.

— Jarosław, Gdańsk

Spadek dochodów zmusza osobę do optymalizacji wydatków i budżetu rodzinnego, dlatego szukaliśmy czegoś odpowiedniego dla nas. Profesjonalnie, szybko, miło, sprawnie, polecam!

— Wojsław Chlebowski, Kraków

Bardzo przydatne, ponieważ poświęcasz minutę i zmuszasz się do optymalizacji operatora :). Dostawcy sami się z Tobą kontaktują, Ty po prostu decydujesz i wybierasz.

— Andrej Vidic, Katowice

Nawet w internecie nie udało mi się znaleźć tak dobrej oferty. Rozwiązaliście sprawę w pół godziny i bez Was nadal płaciłbym więcej. Jeszcze raz dziękuję.

— Julian Soliński, Warsaw

Konsultantka była bardzo miła, zaproponowała mi kilka opcji i je przedstawiła. Byłem bardzo zadowolony z postawy i ofert. Dziękuję!

— Judyta Zagórska, Katowice

Jestem bardzo zadowolony z Państwa oferty i na pewno polecę ją znajomym.

— Aneta Kozikowska, Wrocław

Pragnę poinformować, że znaleźliśmy i podpisaliśmy korzystną ofertę na internet stacjonarny (szacunkowe oszczędności w ciągu najbliższych 12 miesięcy: 128 €).
Serdecznie dziękujemy za współpracę w znalezieniu najlepszej oferty.

— Tatiana Kotecka