Ogólne warunki współpracy

Ostatnia aktualizacja: 12.03.2021

Dane, informacje i aplikacje na portalu internetowym Optispin.net są dostępne dla użytkowników na warunkach i ograniczeniach określonych poniżej.

Prezentacja

Właścicielem portalu internetowego Optispin.net jest firma Optispin d.o.o., Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina (dalej: Optispin.net). Reprezentuje wiodący portal do porównywania i monitorowania ofert różnych operatorów telekomunikacyjnych. Przy pomocy partnerów zewnętrznych Optispin.net bada ofertę większości operatorów telekomunikacyjnych i oferuje Ci możliwość dostępu za pośrednictwem portalu do dopasowanej do Ciebie oferty usług telekomunikacyjnych i złożenia zamówienia.

Odpowiedzialność

Treść portalu internetowego nie stanowi informacji urzędowej, chyba że wyraźnie określono inaczej. Dane, informacje i aplikacje internetowe dostępne w portalu internetowym Optispin.net lub za jego pośrednictwem mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownicy korzystają z portalu internetowego na własne ryzyko. Ani Optispin.net, ani inne osoby prawne uczestniczące w tworzeniu lub utrzymaniu portalu internetowego nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, pośrednie lub bezpośrednie, powstałe w wyniku dostępu, wykorzystania lub niemożności wykorzystania danych, informacji i aplikacji na portalu internetowym. Optispin.net nie gwarantuje poprawności danych, które Optispin.net pozyskuje od innych podmiotów. Odpowiedzialność Optispin.net za szkody wyrządzone użytkownikom przez ten tytuł jest zatem całkowicie wykluczona.

Wykorzystanie i ochrona danych osobowych

Naszą politykę ochrony danych osobowych opisujemy w Polityce prywatności.

Użytkownicy portalu internetowego

Jakiekolwiek korzystanie z portalu internetowego Optispin.net, które nie stanowi normalnego użytkowania przez osobę fizyczną, jest zabronione, stanowi szkodę gospodarczą i będzie zgłaszane odpowiednim organom ścigania. Normalne użycie to korzystanie bez żadnych narzędzi programowych (pająków, skryptów itp.) i w sensie normalnej liczby próśb o wgląd w określonym czasie, przy czym rozważamy normalną liczbę maks. 2 żądania na sekundę.

Użytkownicy portalu internetowego mogą być anonimowi lub zarejestrowani. Anonimowi użytkownicy mogą korzystać z bezpłatnych usług (np. dokonywania obliczeń informacyjnych, składania wniosków, rejestracji, czytania…). Rejestrując się użytkownicy uzyskują dostęp do oferty większości operatorów telekomunikacyjnych, która nie jest dostępna dla użytkowników niezarejestrowanych. Zarejestrowany użytkownik przekazuje dane osobowe za pośrednictwem formularza internetowego w celu realizacji zobowiązań umownych. W przypadku, gdy dane są niekompletne lub mają niezrozumiały format, nie gwarantujemy otrzymania oferty.

Zakres korzystania z baz danych i prawa własności intelektualnej

Użytkownicy portalu internetowego muszą wziąć pod uwagę następujące fakty:

  • że bazy danych systemu informatycznego Optispin.net – w całości oraz jako poszczególne części systemu – podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • że dane zawarte w serwisach internetowych Optispin.net stanowią część baz danych w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • że znak Optispin.net jest chroniony jako usługa lub znak towarowy zgodnie z Ustawą o własności przemysłowej.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje m.in., że użytkownik może jednorazowo korzystać jedynie z nieznacznej (jakościowo i/lub ilościowo) części baz danych lub w zakresie przewidzianym w dostępnych on-line aplikacjach do anonimowego lub Zarejestrowani Użytkownicy. Wszelkie inne formy przekazywania lub umożliwiania wykorzystania przez osoby trzecie (np. publikacja na serwerze osoby trzeciej lub użytkownika, powielanie w innych dokumentach itp.) są kategorycznie zabronione. Zakaz ten dotyczy wszelkich form korzystania wykraczających poza zakres własnego użytku. W szczególności zabronione są następujące działania:

  • wykorzystanie znaczących części (jakościowych i/lub ilościowych) baz danych (np. odtworzenie struktury baz danych, części struktury baz danych, grup rekordów itp.),
  • korzystanie z baz danych niezgodnie z ich zwykłym przeznaczeniem lub w sposób mogący zaszkodzić interesom Optispin.net (np. systematyczne i powtarzające się korzystanie z nieistotnych części baz danych itp.),
  • przechwytywanie znaczących części (jakościowych i/lub ilościowych) baz danych za pomocą specjalnych rozwiązań programowych,
  • usunięcie cytatu źródłowego.

Zabronione jest także usuwanie lub zastępowanie oznaczeń Optispin.net występujących na poszczególnych danych i informacjach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Optispin.net w wyniku naruszenia podanych warunków i ograniczeń.

Wykorzystanie danych i informacji z portalu internetowego

Żadne dane ani informacje z portalu nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych bez zgody Optispin.net. Dane i informacje pochodzące z portalu nie mogą być gromadzone w żadnej publicznej ani prywatnej bazie danych. Publikacje na innych stronach w jakiejkolwiek formie są niedozwolone, jeśli nie jest to wyraźnie określone w odniesieniu do poszczególnych danych i informacji. Dane i informacje z portalu mogą być przekazywane przez użytkownika do jego systemów na własny użytek, bez zmiany praw autorskich i innych praw pokrewnych. Drukowanie danych i informacji w celu ich odczytania do celów osobistych lub niekomercyjnych jest dozwolone. Kopiowanie, przesyłanie, ponowna publikacja, zmiana danych i informacji lub przesyłanie ich pocztą i rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Optispin.net jest zabronione.

Linki do stron internetowych

Linki do portalu internetowego lub strony głównej i/lub poszczególnych podstron dozwolone są wyłącznie za pisemną zgodą Optispin.net.

Strony portalu internetowego mogą zawierać także linki do innych stron internetowych, które nie są utrzymywane przez Optispin.net, dlatego też Optispin.net nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron.

Dostępność portalu internetowego

Optispin.net stara się zapewnić użytkownikom nieprzerwane korzystanie z portalu internetowego – w normalnych warunkach, 24 godziny na dobę. Ze względów technicznych (konserwacja i/lub wymiana sprzętu) Optispin.net zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw w działaniu portalu internetowego lub zakłóceń w dostępie, zwykle po godzinie 20:00.

Rozwiązywanie sporów

Ewentualne spory powstałe na tle korzystania z portalu internetowego z naruszeniem postanowień Ogólnych warunków korzystania z portalu internetowego Optispin.net będą rozstrzygane przez użytkowników i Optispin.net w sposób pokojowy. Jeżeli nie będzie to możliwe, za rozstrzyganie sporów odpowiedzialny będzie sąd w Nowej Goricy.

O plikach cookie

Wszystko na temat korzystania z plików cookies zostało opisane w Polityce Prywatności.

Traktujemy Twoje zaufanie poważnie

Bardzo przyjemne doświadczenie, bez długiego przeglądania Internetu i męczącego porównywania trafiłem na bardzo dobrą ofertę.

— Izydor Sokół, Warsaw

Byłem zadowolony z szybkiej reakcji i porozumienia z konsultantem. Mam tylko nadzieję, że wszystko naprawdę będzie się trzymać i działać.

— Edyta Mizak, Warsaw

W ciągu pięciu dni miałem wszystkie oferty! Szybka reakcja, jestem bardzo zadowolony z obsługi.

— Jarosław, Gdańsk

Spadek dochodów zmusza osobę do optymalizacji wydatków i budżetu rodzinnego, dlatego szukaliśmy czegoś odpowiedniego dla nas. Profesjonalnie, szybko, miło, sprawnie, polecam!

— Wojsław Chlebowski, Kraków

Bardzo przydatne, ponieważ poświęcasz minutę i zmuszasz się do optymalizacji operatora :). Dostawcy sami się z Tobą kontaktują, Ty po prostu decydujesz i wybierasz.

— Andrej Vidic, Katowice

Nawet w internecie nie udało mi się znaleźć tak dobrej oferty. Rozwiązaliście sprawę w pół godziny i bez Was nadal płaciłbym więcej. Jeszcze raz dziękuję.

— Julian Soliński, Warsaw

Konsultantka była bardzo miła, zaproponowała mi kilka opcji i je przedstawiła. Byłem bardzo zadowolony z postawy i ofert. Dziękuję!

— Judyta Zagórska, Katowice

Jestem bardzo zadowolony z Państwa oferty i na pewno polecę ją znajomym.

— Aneta Kozikowska, Wrocław

Pragnę poinformować, że znaleźliśmy i podpisaliśmy korzystną ofertę na internet stacjonarny (szacunkowe oszczędności w ciągu najbliższych 12 miesięcy: 128 €).
Serdecznie dziękujemy za współpracę w znalezieniu najlepszej oferty.

— Tatiana Kotecka