Splošni pogoji uporabe

Zadnja sprememba: 21.07.2020

Podatki, informacije in aplikacije na spletnem portalu Optispin.net so uporabnikom na voljo pod pogoji oziroma z omejitvami, navedenimi v nadaljevanju.

Predstavitev

Spletni portal Optispin.net je v lasti Optispin d.o.o., Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: Optispin.net). Predstavlja vodilni slovenski portal za primerjalno naročanje in spremljanje ponudb različnih telekomunikacijskih operaterjev. Optispin.net s pomočjo zunanjih partnerjev raziskuje ponudbo večine telekomunikacijskih operaterjev in vam ponuja možnost, da preko portala pridete do vam prilagojene ponudbe telekomunikacijskih storitev in izvedete naročilo.

Odgovornost

Vsebina spletnega portala ne predstavlja uradnih informacij, razen če je to posebej navedeno. Podatki, informacije in spletne aplikacije, ki so dosegljive na oziroma prek spletnega portala Optispin.net, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. Uporabniki uporabljajo spletni portal na lastno odgovornost. Niti Optispin.net niti druge pravne osebe, ki sodelujejo pri izdelavi oziroma vzdrževanju spletnega portala, ne odgovarjajo za nobeno škodo, posredno ali neposredno, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov, informacij in aplikacij na spletnem portalu. Za pravilnost podatkov, ki jih Optispin.net pridobiva od drugih subjektov, Optispin.net ne jamči. Odgovornost Optispin.net za škodo, ki bi nastala uporabnikom iz tega naslova, je zato v celoti izključena.

Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Naša politika varovanja osebnih podatkov je opisana v Pravilih o zasebnosti.

Uporabniki spletnega portala

Vsakršna uporaba spletnega portala Optispin.net, ki ne predstavlja normalne uporabe posameznika, je prepovedana, predstavlja gospodarsko škodo in bo prijavljena ustreznim službam za pregon. Normalna uporaba je uporaba brez kakršnihkoli programskih pripomočkov (spiderjev, skript,..) in v smislu normalnega števila zahtevkov za vpogled v določenem času, pri čemer štejemo za normalno število max. 2 zahtevka na sekundo.

Uporabniki spletnega portala so lahko anonimni ali registrirani. Anonimni uporabniki lahko uporabljajo brezplačne storitve (npr. izdelava informativnega izračuna, oddaja povpraševanja, registracija, branje…). Registrirani uporabniki z registracijo pridobijo dostop do ponudbe večine telekomunikacijskih operaterjev, ki neregistriranim uporabnikom niso dostopne. Registriran uporabnik posreduje osebne podatke preko spletnega obrazca za namene pogodbene obveznosti. V primeru, da podatki niso popolni ali v nerazumljivi obliki, ne zagotavljamo prejema ponudbe.

Obseg uporabe podatkovnih baz in pravice intelektualne lastnine

Uporabniki spletnega portala morajo upoštevati naslednja dejstva:

 • da so podatkovne baze v informacijskem sistemu Optispin.net – v celoti in kot posamezni deli sistema – varovane v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah,
 • da so podatki v spletnih storitvah Optispin.net del podatkovnih baz v smislu določb Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah,
 • da je znak Optispin.net varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka v skladu z Zakonom o industrijski lastnini.

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah med drugim določa, da uporabnik lahko naenkrat uporablja le neznatne dele podatkovnih baz (kakovostno in/ali količinsko) oziroma v obsegu, ki je predviden v okviru razpoložljivih spletnih aplikacij za anonimne ali registrirane uporabnike. Vse druge oblike nadaljnjega posredovanja oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. objava na strežniku tretje osebe oziroma uporabnika, reproduciranje v drugih dokumentih itd.) so izrecno prepovedane. Ta prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe. Še posebej so prepovedana naslednja ravnanja:

 • uporaba znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz (npr. reproduciranje strukture podatkovnih baz, delov strukture podatkovnih baz, skupin zapisov itd.),
 • uporaba podatkovnih baz v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese Optispin.net (npr. sistematična in ponovljena uporaba neznatnih delov podatkovnih baz itd.),
 • zajemanje znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz s posebnimi programskimi rešitvami,
 • odstranitev navedbe virov.

Prepovedana je tudi odstranitev ali zamenjava znakov Optispin.net, kadar se pojavljajo na posamičnih podatkih in informacijah. Uporabnik odgovarja za vso škodo, ki bi nastala Optispin.net zaradi kršitve navedenih pogojev in omejitev.

Uporaba podatkov in informacij s spletnega portala

Noben podatek oziroma informacija s spletnega portala ne sme biti brez dovoljenja Optispin.net uporabljena v komercialne namene. Podatkov in informacij s spletnega portala ni dovoljeno zbirati v kakršnikoli javni ali zasebni podatkovni zbirki. Objave na drugih mestih, v kakršnikoli obliki, niso dovoljene, če to pri posameznih podatkih in informacijah ni izrecno navedeno. Podatke in informacije s spletnega portala lahko uporabnik prenese na svoje sisteme za lastno uporabo, pri čemer ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih sorodnih pravicah. Dovoljeno je tiskanje podatkov in informacij z namenom branja za lastne oziroma nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljanje, spreminjanje podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drugačen način brez predhodnega pisnega dovoljenja Optispin.net je prepovedano.

Povezave na spletne strani

Povezave na spletni portal oziroma osnovno stran in/ali posamezne podstrani se dovoli samo s pisnim soglasjem Optispin.net.

Strani spletnega portala lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, ki jih ne vzdržuje Optispin.net, zato Optispin.net za vsebino teh strani ne odgovarja.

Dostopnost spletnega portala

Optispin.net si prizadeva uporabnikom zagotavljati nemoteno uporabo spletnega portala – v normalnih pogojih 24 ur dnevno. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) si Optispin.net pridržuje pravico do krajših prekinitev delovanja spletnega portala oziroma motenj dostopa, praviloma po 20. uri.

Reševanja sporov

Morebitne spore zaradi uporabe spletnega portala v nasprotju z določbami Splošnih pogojev uporabe spletnega portala Optispin.net bodo uporabniki in Optispin.net reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Novi Gorici.

O piškotkih

Vse o uporabi piškotkov je opisano v Pravilih o zasebnosti.

Pravila o zasebnosti

Zadnja sprememba: 21.07.2020

Storitev Optispin (v nadaljevanju storitev) je brezplačna izdelava predlogov najboljših paketov pri slovenskih telekomunikacijskih operaterjev na podlagi izpolnjenega vprašalnika. Po zaključenem postopku so uporabniku predstavljene cenovno in tehnično najboljše možnosti paketa storitev telekomunikacijskih operaterjev, pri čemer uporabnik po izbiri in potrditvi ene izmed možnosti od izbranega telekomunikacijskega operaterja prejme personalizirano ponudbo operaterja.

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je podjetje Optispin, telekomunikacije, storitve in svetovanje, d.o.o., Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Matična številka: 6920098000, ana.kos@optispin.net (v nadaljevanju Optispin)

 1. OBVESTILO POSAMZENIKOV GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V ZBIRKI UPORABNIKI STORITEV (13. člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – GDPR)

 

 • Namen obdelave osebnih podatkov:

Optispin obdeluje osebne podatke uporabnikov storitev za namen izdelave in predstavitve možnosti paketov storitev mobilnega in internetnega dostopa, pri čemer se ime uporabnika obdeluje za namen identifikacije uporabnika, naslov za namen preverbe dosegljivosti tehnologije (GPS signal, optično omrežje, kabelsko omrežje), elektronski naslov za pošiljanje ponudbe, telefonska številka za namen pridobivanja dodatnih informacij od uporabnika, hitrejšo komunikacijo za konkretiziranje možnosti paketov in za morebitno razjasnitev drugih okoliščin, ki lahko vplivajo na predstavljene rezultate Optispinove storitve.

 

Zbrani osebni podatki so posredovani v nadaljnjo obdelavo s strani uporabnika izbranim telekomunikacijskim operaterjem, ki jih obdelujejo za pripravo ponudbo internetnih in mobilnih storitev (trženjski namen).

 

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je izvajanje pogodbe (sprejeti Pogoji poslovanja – link) med uporabnikom in Optispin.

 

 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: 

 

 • Telekomunikacijski operaterji

 

Osebni podatki uporabnikov storitev se posredujejo telekomunikacijskemu operaterju, katerega je izbral uporabnik (izbira predstavljenih možnosti paketov).

 

Telekomunikacijski operaterji so podjetja:

 • A1 Slovenija, d. d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, MŠ: 1196332000
 • TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, MŠ: 5014018000
 • Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, Ljubljana, MŠ: 5692229000
 • T – 2 d.o.o., Verovškova ulica 64A, Ljubljana, 1000 Ljubljana, MŠ: 1954598000

Optispin ima z vsakim izmed telekomunikacijskih operaterjev sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju, ki skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov opredeljuje prenos, dostop in obdelavo za namen pripravi personalizirane ponudbe za uporabnika Optispin na podlagi izražene volje uporabnika.

 

 • Ponudniki IT in spletne infrastrukture

 

Spletna stran in vprašalnik Optispina deluje na strežnikih podjetja:

 • Google Ireland Limited, ki je bilo ustanovljeno in posluje v skladu z irskimi zakoni (registrska številka 368047) z naslovom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Optispin je z Google Ireland Limited sklenili pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov, ki izkazuje zadostna jamstva za pogodbeno obdelavo uporabnikovih osebnih podatkov, pri čemer ne prihaja do prenosa uporabnikovih osebnih podatkov v tretje države; pri čemer za elektronsko komunikacijo (email) z uporabniki za namene posredovanja pregleda možnosti ponudb telekomunikacijskih operaterjev ter obveščanje o novih ponudbah telekomunikacijskih operaterjev, ki bi lahko bile primerne za uporabnike Optispin pravtako uporablja storitve Google Ireland Limited;

 

 • podjetja Amazon Web Services EMEA SARL, ki je bilo ustanovljeno in posluje v skladu z luksemburškimi zakoni, z naslovom 5 rue Plaetis, L-2338 Luksemburg. Optispin je z Amazonom sklenil pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov, ki izkazuje zadostna jamstva za pogodbeno obdelavo uporabnikovih osebnih podatkov, pri čemer ne prihaja do prenosa uporabnikovih osebnih podatkov v tretje države.

 

Za elektronsko komunikacijo z uporabniki O

 

Vprašalnik na spletni strani s svojim programov omogočata:

 • platforma ActiveCampaign podjetja ActiveCampaign, LLC, družba, ki je bila ustanovljena in posluje v skladu z zakoni ZDA, z naslovom 1 North Dearborn Street, Chicago, IL 60602. in

 

 • platforma Paperform podjetja Paperform PTY. LTD, družba, ki je bila ustanovljena in posluje v skladu z avstralskimi zakoni (registrska številka ACN 615 732 682), z naslovom 1/1 Prospect St, Leichhardt, NSW 2040 Avstralija.

 

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo

 

Osebni podatki obdelani na platformi ActiveCampaign se prenašajo v ZDA. Optispin je z ActiveCampaign sklenil pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov, ki izkazuje zadostna jamstva za pogodbeno obdelavo uporabnikovih osebnih podatkov, pri čemer je Optispin preveril in potrdil, da je podjetje certificirano v okviru mednarodnega sporazuma Privacy Shield.  Pravila zasebnosti platforme ActiveCampaign so dostopna na povezavi.

 

Osebni podatki obdelani na platformi Paperform se prenašajo v Avstralijo. Optispin je z Paperform sklenil pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov, ki izkazuje zadostna jamstva za pogodbeno obdelavo uporabnikovih osebnih podatkov. Pravila zasebnosti platforme Paperform so dostopna na povezavi.

 

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov

 

Optispin hrani osebne podatke uporabnika 3 leta z namenom zagotavljanja naročenih storitev tj. informiranja uporabnika o najboljših in najustreznejših ponudbah telekomunikacijskih operaterjev.

 

 • Informacije o obstoju pravic posameznika

 

Uporabnik ima pravico do dostopa osebnih podatkov, popravka osebnih podatkov in izbrisa osebnih podatkov (smiselno se zahteva za izbris osebnih podatkov obravnava kot enostranski odstop od pogodbe) ter pravice do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov.

 

Vse zahtevke z uveljavitvami pravic lahko uporabnik sporoči na ana.kos@optispin.net.

 

Uporabnik ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

 • Dodatne informacije:

 

Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbena obveznost uporabnika pri čemer Optispin uporabniku ne more zagotavljati storitve brez zagotovitve osebnih podatkov.

 

 • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev

 

Optispin zbrane osebne podatke avtomatizirano obdeluje na način, da izmed svoje baze vseh ponudb paketov internetnih in mobilnih storitev telekomunikacijskih storitev izbere najprimernejše in najugodnejše na podlagi posredovanih osebnih podatkov posameznika. Posledično so uporabniku na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev predstavljeni posamezne možnosti paketov. Uporabnik bo avtomatično na svoj elektronski naslov prejel predlagan izbor možnosti.

 

 

 1. OBVESTILO POSAMZENIKOV GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V ZBIRKI OBISKOVALCI SPLETNE STRANI (13. člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – GDPR)

 

Na spletni strani Optispin.net piškotke, analitiko, piksle in vtičnike izvajaja za namen boljše uporabniške izkušnje, za spremljanje obiska spletne strani ter izboljšavo. Nameni so podrobneje opredeljeni v delu pravilnik o piškotkih.

 

 1. PRAVILNIK O PIŠKOTKIH

 

 • Kaj so piškotki in zakaj so potrebni?

So male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se prenesejo na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletnega mesta, običajno vsebujejo:

 • ime piškotka in strežnika, s katerega je bil poslan piškotek,
 • življenjsko dobo piškotka,
 • vrednost (edinstveno številko).

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

 • Nastavitve nalaganja piškotkov

Nekateri piškotki se izbrišejo takoj, ko zaprete brskalnik. Ti piškotki se imenujejo sejni ali začasni piškotki, saj trajajo le toliko časa, kolikor dolgo traja posamezna seja, in se po koncu seje ne hranijo več. Tovrstni piškotni navadno vsebujejo le identifikacijsko kodo, ki jo lahko prepozna samo tista spletna stran, ki je piškotke namestila.

Drugi piškotki imajo določeno življenjsko dobo oziroma čas veljavnosti. Ti se uporabljajo zato, da je mogoče ugotoviti, da ste se na določeno spletno stran že prijavili, ali pa hranijo informacijo o nekaterih nastavitvah, na primer o izbiri jezika.

Na Optispin.net uporabljamo 3 skupine piškotkov, od katerih lahko za eno skupino spremenite nastavitev. Nastavitve za piškotke veljajo za napravo, na kateri trenutno uporabljate našo spletno stran.

Nujni piškotki, potrebni za pravilno delovanje spletne strani Optispin.net in zagotavljanje nemotenega poslovanja Optispin.net.

 • Ni mogoče izključiti (za te piškotke ne potrebujemo vaše privolitve)

Analitični piškotki, s katerimi anonimno merimo obiskanost spletne strani in zbiramo podatke o uporabi spletne strani, da lahko na podlagi ugotovitev stalno izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

 • Ni mogoče izključiti (z uporabo spletne strani se strinjate z namestitvijo)

Oglaševalski piškotki, in piškotki za ponovno ciljanje, s katerimi se vam lahko na naši spletni strani in / ali zunanjih spletnih straneh prikazujejo vsebine oglasov, prilagojene vašemu zanimanju.

 • Onemogočenje spletnih piškotkov

Nekatere ali vse piškotke, ki jih uporabljamo na naših spletnih straneh, lahko zavrnete s spreminjanjem nastavitev brskalnika, vendar lahko to zmanjša vašo zmožnost uporabe naših spletnih strani ter nekaterih ali vseh funkcij.

Začasen izklop nalaganja / shranjevanja spletnih piškotkov lahko dosežete z uporabo »zasebnega okna« (Incognito) v svojem brskalniku. Zasebno brskanje vam namreč omogoča, da lahko splet obiskujete, ne da bi spletni brskalnik pri tem shranjeval kakršnekoli informacije o straneh, ki ste jih obiskali.

Trajen izklop spletnih piškotkov (do naslednjega obiska oz. ponovnega vklopa le-teh) lahko nadzirate in spremljate v svojem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate:

Pozor! Morate se zavedati, da s trajnim izklopom / izbrisom piškotkov izgubite možnost ohranitve vaših osebnih nastavitev, statusa prijave, podatke o opravljenih spletnih registracijah in še mnogo več, ter da strani ne bodo delovale pravilno oziroma boste prikrajšani za dodatne možnosti. Spletna mesta se bodo za nameček nalagala malce počasneje, saj se bodo morale slike in vsi deli vsebine vsakič naložiti od začetka.

 • Katere piškotke uporablja Optispin.net
 1. Piškotki spletne strani Optispin.net:

1                      _hjIncludedInSample                                  1                                                           .optispin.net 

2                      _gat                                                                1                                                               .optispin.net

3                      _gid                                                                GA1.2.1316003117.1548926796   .optispin.net

4                      _ga                                                                 GA1.2.1625812920.1547467946   .optispin.net

5                      cookie_notice_accepted                             true                                                        .optispin.net

 1. Piškotki najpogostejših zunanjih spletnih strani/servisov:

Ime piškotka

Čas piškotka

Namen

Podjetje

_ga

2 leti

Statistika ogledov spletne strani

Google Inc.

_gat_GaGlobal_1

1 sekunda

Statistika ogledov spletne strani

Google Inc.

_gat_GaGlobal_2

1 min

Statistika ogledov spletne strani

Google Inc.

_gat_GaL1_2

1 min

Statistika ogledov spletne strani

Google Inc.

_gid

1 dan

Statistika ogledov spletne strani

Google Inc.

.doubleclick.net

 

DoubleClick for Publishers (DFP) – Display advertising platform

Google Inc.

.hotjar.com

 

HotJar – Analytics and user feedback tool

Hotjar Ltd

.cdnma.com

 

Netresults

NetResults Inc.

.onesignal.com

 

OneSignal – browser push notifications

OneSignal Inc.

.google.com

 

Google

Google Inc.

.facebook.com

 

Facebook pixel – ponovno trženje s FB oglasi (FB remarketing)

Facebook Inc.

.criteo.com

 

Criteo – ponovno trženje na prikaznem omrežju (display remarketing)

Criteo SA

.creativecdn.com

 

RTB House – ponovno trženje na prikaznem omrežju (display remarketing)

RTB House S.A.

.googleadservices.com

 

Prikazovanje oglasnih sporočil

Google Inc.

.snatchbot.me

 

Pogovorno okno

The Snatch Group Ltd

.adrecover.com

 

Prikazovanje oglasnih sporočil

AdPushup Software (P) Limited

Na naših spletnih straneh za namene merjenja dejavnosti uporabnikov uporabljamo naslednje funkcionalnosti:

 1. a) Optispin

Piškotke .optispin.net uporabljamo predvsem za optimalno delovanje spletne strani.

Piškotki .optispin.net so shranjeni na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR. Imamo zakoniti interes za optimiziranje delovanja naše spletne strani.

 1. b) Google Universal Analytics

Ta spletna stran uporablja storitev Google Universal Analytics za namene analize obiskanosti spletnih strani. Upravlja ga Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.

Google Analytics uporablja tako imenovane »piškotke«. Podatki, ki jih piškotek pridobi o vaši uporabi te spletne strani, se običajno prenašajo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo.

Google Universal Analytics piškotke lahko onemogočite na spletni povezavi. Če se odločite, da ne sprejmete nekaterih piškotkov, ne boste mogli uporabljati določenih funkcij na naši spletni strani. Če se odločite, da ne želite prejemati personaliziranih oglasov, to pomeni, da boste sicer lahko deležni oglasov na medmrežju, vendar ti oglasi ne bodo prilagojeni vašim željam in vzorcem brskanja.

Google je glede mednarodnih prenosov podatkov registriran za Ščit zasebnosti EU-ZDA in s tem zavezan spoštovati EU pravila glede varstva osebnih podatkov.

Več o Googlovih pravilih zasebnosti si lahko preberete na povezavi.

Piškotki storitve Google Universal Analytics so shranjeni na podlagi člena 6 (1) (a) GDPR.

 • Oglaševanje na podlagi uporabnikove uporabe naših spletnih strani (vedenjsko ciljno oglaševanje)

Na naših spletnih straneh se uporabljajo piškotki za t.i. vedenjsko ciljno oglaševanje. Pri tem gre za besedilne datoteke, s pomočjo katerih se podatki z informacijami o uporabi obiskane spletne strani (število obiskov, časi obiskov, čas preživljanja na posameznih straneh itd.), torej profili o uporabniku, shranijo na vašem računalniku. Ti profili o uporabi se anonimizirajo ter analizirajo, da se kasneje pri prikazovanju spletnega oglaševanja (npr. bannerja) na drugih spletnih straneh omogočijo vsebine, ki so prilagojene interesom posameznega uporabnika. Pri tem se v piškotkih v nobenem primeru ne shranjujejo osebni podatki, kot so ime in priimek, naslov in elektronski naslov.

Pri tem IP naslov zbira neposredno ponudnik storitve vedenjskega ciljnega oglaševanja, vendar ga praviloma shranjuje samo v skrajšani ali šifrirani obliki (tj. IP naslov se zamenjuje z drugim nizom številk, ki ne dovoljuje povratnega odkrivanja prvotnega IP vrstnega reda številk ter se ne more več povratno slediti in naprej obdelovati).

Vedenjsko ciljno oglaševanje in druge oblike oglaševanja na naših spletnih straneh izvajamo deloma mi sami, deloma pa zunanji izvajalci:

 1. a) Google Remarketing

Naša spletna stran uporablja funkcijo ponovnega trženja v storitvi Google Analytics v povezavi z orodji Google Ads in DoubleClick. To storitev ponuja Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.

To omogoča, da se oglaševanje prikaže na podlagi vaših osebnih interesov, ki so določeni glede na vašo predhodno uporabo in zgodovino brskanja na eni napravi (na primer na vašem mobilnem telefonu) ter na drugih napravah (na primer tabličnem računalniku ali računalniku).

Ko boste dali svoje privolitev, bo Google v ta namen povezal zgodovino brskanja po spletu in aplikacijah z vašim Google računom. Na ta način lahko katera koli naprava, ki se prijavlja v Google račun, prikazuje isto osebno promocijsko sporočilo.

Če imate omogočeno to funkcijo, Google Analytics zbira oglaševalske ID-je za identifikacijo, ki so začasno povezani z našimi podatki storitve Google Analytics, da bi določili in ustvarili ciljne skupine za promocijo oglasov med napravami.

Trajno lahko onemogočite ponovno trženje / ciljanje med napravami tako, da izklopite prilagojeno oglaševanje v svojem Google računu. Da to storite, sledite tej povezavi.

Zbiranje podatkov, zbranih v okviru vašega Google računa, temelji izključno na vaši privolitvi, ki jo lahko podate ali umaknete pri Googlu na podlagi člena 6 (1) (a) GDPR. Zbiranje podatkov, ki niso združeni v vašem Google računu (na primer, ker nimate Google računa ali ste se temu odpovedali), temelji na členu 6 (1) (f) GDPR, na podlagi katerega imamo zakoniti interes za analizo anonimnega vedenja uporabnikov za promocijske namene.

Več informacij in Googlov pravilnik o zasebnosti najdete na povezavi.

 1. b) Google Ads

Za potrebe naše spletne strani uporabljamo marketinško orodje Google Ads, storitev za vključevanje oglasov, ki jo zagotavlja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; “Google”).

Tudi Google Ads uporablja piškotke, shranjene na računalniku, ki omogočajo analizo uporabnika. Poleg piškotkov Google Ads uporablja male nevidne števce (Web Beacons), ki omogočajo beleženje dodatnih informacij o uporabnikovem prometu na naši spletni strani. Informacije, zbrane tako s piškotki kot s števci, so shranjene na Googlovem strežniku v ZDA za uporabo v bodoči evalvaciji vaših uporabniških vzorcev. Poleg tega lahko Googlovi pogodbeniki dostopajo do evalvacije in posledično do vaših podatkov, vendar Google ne bo združeval vašega IP naslova z nobenimi drugimi vašimi podatki, ki jih hrani.

Z uporabo nastavitve na programski opremi vašega brskalnika lahko onemogočite uporabo teh piškotkov, vendar je s tem lahko ovirano delovanje nekaterih storitev naše spletne strani.

Piškotki storitve Google Ads so shranjeni na podlagi čl. 6 (1) (f) GDPR. Imamo zakoniti interes, da optimiziramo delovanje naših spletnih strani in njihovo oglaševanje.

 1. c) Hotjar

Naša spletna stran uporablja spletno marketinško orodje Hotjar malteškega podjetja Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel.: +1 (855) 464-6788). To je analitično orodje, ki nam pomaga spremljati uporabo naše spletne strani (na primer, da vidimo, kako brskate po naši spletni strani). Cilj je optimizirati vašo uporabniško izkušnjo in narediti našo ponudbo še bolj privlačno. Hotjar bo na vaš računalnik v ta namen shranil piškotek, dodatne informacije v zvezi s piškotki, ki jih uporablja, pa lahko najdete na povezavi.

Hotjar nam omogoča zbiranje naslednjih informacij: (i) specifični podatki naprav (IP naslov vaše naprave, ki je zbran in shranjen na anonimen način, velikost ekrana naprave, vrsta naprave, edinstveni identifikatorji naprav), informacije brskalnika, država kot geografska lokacija, izbrani jezik za prikaz spletne strani ter (ii) prijavni podatki (ki se nanašajo na domeno, obiskane strani, državo kot geografsko lokacijo, izbrani jezik za prikaz spletne strani ter datum in čas, ko so bile spletne strani obiskane). Na splošno se vaši podatki zbirajo samo v anonimni obliki, do osebnih povezav ne bo prišlo.

Dodatne informacije iz Hotjarjevega Pravilnika o zasebnosti lahko najdete na povezavi. V prihodnje se lahko od kakršnega koli zbiranja in shranjevanja vaših podatkov s strani podjetja Hotjar odjavite preko povezave.

Piškotki Hotjar so shranjeni na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR. Imamo zakoniti interes za analizo vedenja uporabnikov, da optimiziramo delovanje naših spletnih strani in njihovo oglaševanje.

 1. d) Facebook pixel

Naša spletna stran uporablja tako imenovano kodo Facebook Pixel podjetja Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, “Facebook”. Facebook Pixel je del kode, vključene na naši spletni strani. To orodje nam omogoča, da sledimo aktivnostim uporabnikov na naši spletni strani, ter jim posledično prikazujemo personalizirana oglasna sporočila na družbenem omrežju Facebook. V ta namen bo Facebook Pixel neposredno ustvaril povezavo s Facebook strežniki. V tem primeru bo Facebook strežnik obveščen o tem, da ste obiskali našo spletno stran, in Facebook bo to informacijo dodal k vašemu osebnemu profilu na njihovi spletni strani. Več informacij o zbiranju in uporabi vaših osebnih podatkov na Facebook spletni strani, tudi o vaših pravicah in možnostih, lahko najdete tukaj
Funkcijo lahko onemogočite na način, kot je navedeno tukaj (prijavljeni morate biti z vašim Facebook računom).

Facebook Pixel nam omogoča tudi ustvarjanje tako imenovanega navideznega občinstva z namenom oglaševanja uporabnikom s podobnimi lastnostmi na družbenem omrežju Facebook. Facebook bo na vaš računalnik v ta namen shranil piškotek. Kliknite tukaj, če želite preklicati svojo privolitev.

Facebook piškotki so shranjeni na podlagi člena 6 (1) (a) GDPR.

 1. e) Potisna sporočila ponudnika OneSignal

V primeru, da na naši spletni strani podate privolitev za pošiljanje potisnih sporočil (web push notifications) s potrditvijo na gumb “Dovoli / Allow”, bo brskalnik vaše naprave (mobilne ali namizne) preko platforme OneSignal ameriškega ponudnika OneSignal Inc., 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054, ZDA pošiljal potisna sporočila. Podatek o vaši napravi (ID vašega brskalnika) se bo shranil v podatkovno bazo ponudnika OneSignal v ZDA in tam obdeloval zato, da vam bomo kasneje preko njihove platforme lahko pošiljali potisna sporočila v vaš brskalnik. Več informacij o politiki zasebnosti OneSignal lahko najdete na njihovi spletni strani.

Pošiljanje potisnih sporočil preko OneSignal-a se izvaja na podlagi člena 6 (1) (a) GDPR.

Prejemanje potisnih sporočil lahko prekličete v nastavitvah vašega brskalnika.

 1. f) DoubleClick

Ta spletna stran uporablja spletno marketinško orodje DoubleClick, ki ga upravlja Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Orodje DoubleClick nam omogoča prikazovanje oglasnih sporočil (bannerjev) na naši spletni strani in merjenje njihove učinkovitosti. Te informacije se ne uporabljajo v povezavi z osebnimi podatki drugih Googlovih storitev, dokler uporabnik v to ne privoli.

DoubleClick uporablja tako imenovane »piškotke«. Podatki, ki jih piškotek pridobi o vaši uporabi te spletne strani, se običajno prenašajo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo.

Google je glede mednarodnih prenosov podatkov registran za Ščit zasebnosti EU-ZDA in s tem zavezan spoštovani EU pravila glede varstva osebnih podatkov.

DoubleClick piškotke lahko onemogočite na spletni povezavi. Če se odločite, da ne sprejmete nekaterih piškotkov, ne boste mogli uporabljati določenih funkcij na naši spletni strani. Če se odločite, da ne želite prejemati personaliziranih oglasov, to pomeni, da boste sicer lahko deležni oglasov na medmrežju, vendar ti oglasi ne bodo prilagojeni vašim željam in vzorcem brskanja.

Več o Googlovih pravilih zasebnosti glede orodja DoubleClick si lahko preberete na povezavi.

DoubleClick se uporablja na podlagi čl. 6 (1) (f) GDPR. Imamo zakoniti interes, da lahko optimiziramo delovanje naših spletnih strani in njeno oglaševanje.

 • Mednarodni prenosi osebnih podatkov

Če prenesemo vaše osebne podatke izven Evropskega gospodarskega prostora, bomo to storili po skrbnem pregledu primernih pravnih podlag in zaščitnih ukrepov, kot so: – politike varovanja podatkov, znane kot “Zavezujoča poslovna pravila” ali “BCR-ji”, – standardne pogodbene klavzule, ki jih je sprejela Evropska komisija ali Informacijski pooblaščenec in jih je Evropska komisija potrdila v skladu z ustreznim zakonom, – kodeks ali kodeksi ravnanja, ki jih pripravi združenje ali drug organ, ki ga odobri Informacijski pooblaščenec, – odobreni certifikacijski mehanizmi (kot je npr. Ščit zasebnosti EU-ZDA), – ali kadar to dopusti Informacijski pooblaščenec ali pogodbene klavzule med upravljavcem ali obdelovalcem podatkov ter upravljavcem podatkov, obdelovalcem ali prejemnikom osebnih podatkov v tretji državi ali mednarodni organizaciji.

 • Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Opozarjamo vas na pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih lahko uveljavljate tako, da pošljete e-poštno sporočilo na ana.kos@optispin.net. Te vam omogočajo, da:

 • zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov in informacij v zvezi z našo uporabo in obdelavo vaših osebnih podatkov,
 • zahtevate popravek ali brisanje vaših osebnih podatkov,
 • zahtevate, da omejimo uporabo vaših osebnih podatkov,
 • zahtevate vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali (zagotovili vam jih bomo v strukturirani in strojno berljivi obliki, npr. v preglednici Excel), in imate pravico, da te osebne podatke prenesete drugemu upravljavcu osebnih podatkov,
 • ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za določene namene (za več informacij glejte spodnji razdelek z naslovom “Vaša pravica do ugovora za obdelavo vaših osebnih podatkov za določene namene”),
 • umaknete privolitev k naši uporabi vaših osebnih podatkov, pri čemer se zanašamo na vašo privolitev. Če jo umaknete, to ne bo vplivalo na zakonitost naše uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov na podlagi vaše privolitve pred dnem, ko jo boste umaknili.

Imate tudi pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. V Republiki Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec, katerega kontaktni podatki so na voljo tukaj: Informacijski pooblaščenec.

Za dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z vašimi osebnimi podatki, vključno z določenimi omejitvami, ki veljajo za nekatere od teh pravic, poglejte člene 12 do 23 GDPR, ki so na voljo tukaj: UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA.

Vaša pravica do ugovora za obdelavo vaših osebnih podatkov za določene namene

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate tudi naslednje pravice, ki jih lahko uveljavljate na enak način kot v prejšnjem poglavju:

 • nasprotujete lahko uporabi ali obdelovanju vaših osebnih podatkov, kadar jih uporabljamo ali obdelujemo zato, da bi lahko opravljali nalogo v javnem interesu, če obdelujemo vaše osebne podatke za naše zakonite interese, vključno s “profiliranjem” (na primer, napovedovanje vašega vedenja na podlagi osebnih podatkov) na osnovi katerega koli od teh namenov,
 • ugovarjate lahko obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja (vključno z vsako avtomatizirano oceno, ki jo opravimo o vas, ali katero koli od vaših značilnosti, če je povezana s takšnim neposrednim trženjem).

Prav tako lahko uveljavljate svojo pravico, da nasprotujete uporabi ali obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja

 • kliknete povezavo za odjavo, ki je na dnu vsakega našega tržnega e-poštnega sporočila, in sledite navodilom, ki se pojavijo v brskalniku po kliku na to povezavo ali
 • pošljete e-poštno sporočilo na ana.kos@optispin.net, v katerem zahtevate, da vam prenehamo pošiljati tržna sporočila. Pri tem morate navesti tip sporočil, od katerih se želite odjaviti.

Vsakič, ko nasprotujete neposrednemu trženju z drugačno komunikacijsko metodo kot pri tržnih sporočilih, ki ste jih prejeli od nas, nam morate posredovati vaše ime in zadostne podatke, da vas lahko prepoznamo v zvezi s sporočili, ki ste jih prejeli.

Naša uporaba avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem

Na podlagi osebnih podatkov, ki jih pridobimo od vas, se v določenih primerih izvaja avtomatizirano odločanje (vključno s profiliranjem).

Spremembe naših pravil o zasebnosti

Od časa do časa lahko spreminjamo naša pravila o zasebnosti, o čemer vas bomo obvestili. Če nadaljujete z dostopom do naše spletne strani na ta datum ali po tem datumu, se strinjate, da vas zavezuje nova različica naših pravil o zasebnosti.

Kadar nameravamo uporabiti vaše osebne podatke za nov namen, vam bomo posredovali informacije o tem namenu in vse druge pomembne informacije, preden uporabimo vaše osebne podatke za ta novi namen.

Spremembe vaših osebnih podatkov

Prosimo vas, da nas obvestite o kakršnih koli spremembah vaših osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, da so ti ves čas točni in ažurni na naslov: ana.kos@optispin.net