Splošni pogoji sodelovanja

Zadnja sprememba: 12.03.2021

Podatki, informacije in aplikacije na spletnem portalu Optispin.net so uporabnikom na voljo pod pogoji oziroma z omejitvami, navedenimi v nadaljevanju.

Predstavitev

Spletni portal Optispin.net je v lasti Optispin d.o.o., Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: Optispin.net). Predstavlja vodilni slovenski portal za primerjalno naročanje in spremljanje ponudb različnih telekomunikacijskih operaterjev. Optispin.net s pomočjo zunanjih partnerjev raziskuje ponudbo večine telekomunikacijskih operaterjev in vam ponuja možnost, da preko portala pridete do vam prilagojene ponudbe telekomunikacijskih storitev in izvedete naročilo.

Odgovornost

Vsebina spletnega portala ne predstavlja uradnih informacij, razen če je to posebej navedeno. Podatki, informacije in spletne aplikacije, ki so dosegljive na oziroma prek spletnega portala Optispin.net, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. Uporabniki uporabljajo spletni portal na lastno odgovornost. Niti Optispin.net niti druge pravne osebe, ki sodelujejo pri izdelavi oziroma vzdrževanju spletnega portala, ne odgovarjajo za nobeno škodo, posredno ali neposredno, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov, informacij in aplikacij na spletnem portalu. Za pravilnost podatkov, ki jih Optispin.net pridobiva od drugih subjektov, Optispin.net ne jamči. Odgovornost Optispin.net za škodo, ki bi nastala uporabnikom iz tega naslova, je zato v celoti izključena.

Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Naša politika varovanja osebnih podatkov je opisana v Politika zasebnosti.

Uporabniki spletnega portala

Vsakršna uporaba spletnega portala Optispin.net, ki ne predstavlja normalne uporabe posameznika, je prepovedana, predstavlja gospodarsko škodo in bo prijavljena ustreznim službam za pregon. Normalna uporaba je uporaba brez kakršnihkoli programskih pripomočkov (spiderjev, skript,..) in v smislu normalnega števila zahtevkov za vpogled v določenem času, pri čemer štejemo za normalno število max. 2 zahtevka na sekundo.

Uporabniki spletnega portala so lahko anonimni ali registrirani. Anonimni uporabniki lahko uporabljajo brezplačne storitve (npr. izdelava informativnega izračuna, oddaja povpraševanja, registracija, branje…). Registrirani uporabniki z registracijo pridobijo dostop do ponudbe večine telekomunikacijskih operaterjev, ki neregistriranim uporabnikom niso dostopne. Registriran uporabnik posreduje osebne podatke preko spletnega obrazca za namene pogodbene obveznosti. V primeru, da podatki niso popolni ali v nerazumljivi obliki, ne zagotavljamo prejema ponudbe.

Obseg uporabe podatkovnih baz in pravice intelektualne lastnine

Uporabniki spletnega portala morajo upoštevati naslednja dejstva:

  • da so podatkovne baze v informacijskem sistemu Optispin.net – v celoti in kot posamezni deli sistema – varovane v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah,
  • da so podatki v spletnih storitvah Optispin.net del podatkovnih baz v smislu določb Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah,
  • da je znak Optispin.net varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka v skladu z Zakonom o industrijski lastnini.

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah med drugim določa, da uporabnik lahko naenkrat uporablja le neznatne dele podatkovnih baz (kakovostno in/ali količinsko) oziroma v obsegu, ki je predviden v okviru razpoložljivih spletnih aplikacij za anonimne ali registrirane uporabnike. Vse druge oblike nadaljnjega posredovanja oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. objava na strežniku tretje osebe oziroma uporabnika, reproduciranje v drugih dokumentih itd.) so izrecno prepovedane. Ta prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe. Še posebej so prepovedana naslednja ravnanja:

  • uporaba znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz (npr. reproduciranje strukture podatkovnih baz, delov strukture podatkovnih baz, skupin zapisov itd.),
  • uporaba podatkovnih baz v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese Optispin.net (npr. sistematična in ponovljena uporaba neznatnih delov podatkovnih baz itd.),
  • zajemanje znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz s posebnimi programskimi rešitvami,
  • odstranitev navedbe virov.

Prepovedana je tudi odstranitev ali zamenjava znakov Optispin.net, kadar se pojavljajo na posamičnih podatkih in informacijah. Uporabnik odgovarja za vso škodo, ki bi nastala Optispin.net zaradi kršitve navedenih pogojev in omejitev.

Uporaba podatkov in informacij s spletnega portala

Noben podatek oziroma informacija s spletnega portala ne sme biti brez dovoljenja Optispin.net uporabljena v komercialne namene. Podatkov in informacij s spletnega portala ni dovoljeno zbirati v kakršnikoli javni ali zasebni podatkovni zbirki. Objave na drugih mestih, v kakršnikoli obliki, niso dovoljene, če to pri posameznih podatkih in informacijah ni izrecno navedeno. Podatke in informacije s spletnega portala lahko uporabnik prenese na svoje sisteme za lastno uporabo, pri čemer ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih sorodnih pravicah. Dovoljeno je tiskanje podatkov in informacij z namenom branja za lastne oziroma nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljanje, spreminjanje podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drugačen način brez predhodnega pisnega dovoljenja Optispin.net je prepovedano.

Povezave na spletne strani

Povezave na spletni portal oziroma osnovno stran in/ali posamezne podstrani se dovoli samo s pisnim soglasjem Optispin.net.

Strani spletnega portala lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, ki jih ne vzdržuje Optispin.net, zato Optispin.net za vsebino teh strani ne odgovarja.

Dostopnost spletnega portala

Optispin.net si prizadeva uporabnikom zagotavljati nemoteno uporabo spletnega portala – v normalnih pogojih 24 ur dnevno. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) si Optispin.net pridržuje pravico do krajših prekinitev delovanja spletnega portala oziroma motenj dostopa, praviloma po 20. uri.

Reševanja sporov

Morebitne spore zaradi uporabe spletnega portala v nasprotju z določbami Splošnih pogojev uporabe spletnega portala Optispin.net bodo uporabniki in Optispin.net reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Novi Gorici.

O piškotkih

Vse o uporabi piškotkov je opisano v Politika zasebnosti.

Vaše zaupanje jemljemo resno

Zelo prijetna izkušnja, brez dolgotrajnega brskanja po internetu in napornega primerjanja sem prišel do zelo dobre ponudbe.

— Branko Jenič, Novo mesto

Vesela sem bila hitrega odziva in dogovora s svetovalcem. Upam samo, da bo res vse držalo in delovalo.

— Nada K., Ruše

V petih dneh sem imel vse ponudbe! Hiter odziv, zelo sem zadovoljen s storitvijo.

— Miran S., Murska Sobota

Zmanjšanje prihodkov človeka prisili k optimizaciji stroškov in družinskega proračuna, zato smo iskali kaj za nas primernega. Profesionalno, hitro, prijazno, učinkovito, priporočam!

— Boris Abram, Nova Gorica

Zelo koristno, ker porabiš minutko in se s tem prisiliš, da optimiziraš svojega operaterja :). Ponudniki te sami kontaktirajo, ti se samo odločiš in izbereš.

— Andrej Vidic, Podrečje

Niti na spletu nisem našel tako ugodne ponudbe. Zadevo ste rešili v pol ure in brez vas bi še vedno plačeval več. Še enkrat hvala.

— Samo Rošer, Zgornja Gorica

Svetovalka je bila zelo prijazna, ponudila mi je več možnosti in jih predstavila. Z odnosom in ponudbami sem bila zelo zadovoljna. Hvala!

— Jolanda F. , Jesenice

Sem zelo zadovoljen z vašo ponudbo in jo bom vsekakor priporočil prijateljem.

— Andrej Žlender, Lesično

Sporočam, da smo našli in sklenili ugodno ponudbo za fiksni internet (predviden prihranek v naslednjih 12 mesecih: 128 €).
Najlepša hvala za sodelovanje pri iskanju najugodnejše ponudbe.

— Laura Žižek Kulovec
230.000
privarčevanega denarja
96%
zadovoljstvo uporabnikov
do 200
privarčevanega denarja
1000+
obiskovalcev dnevno
Storitvi Optispin iz leta v leto zaupa več ljudi in to z razlogom. Privarčevali smo jim namreč že skoraj četrt milijona evrov! Izvedite več o storitvi

Partnerji