Opći uvjeti korištenja

Zadnja izmjena: 17.03.2021

Podaci, informacije i aplikacije na web portalu Optispin.net korisnicima su na raspolaganju pod uvjetima odnosno s ograničenjima navedenim u nastavku.

 

Predstavljanje

Web portal Optispin.net  u vlasništvu je Optispin d.o.o., Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija (dalje u tekstu: Optispin.net). Predstavlja vodeći hrvatski portal za uspoređivačko naručivanje i praćenje ponuda različitih telekomunikacijskih operatera. Uz pomoć vanjskih partnera Optispin.net istražuje ponudu većine telekomunikacijskih operatera i nudi vam mogućnost da preko portala dođete do vama prilagođene ponude telekomunikacijskih usluga i da se pretplatite.

Odgovornost

U sadržaju web portala nisu predstavljene službene informacije, osim ako je to izrijekom navedeno. Podaci, informacije i web aplikacije koje su dostupne na odnosno putem web  portala Optispin.net mogu se u svako doba promijeniti, i to bez prethodne obavijesti. Korisnici  web portal koriste na vlastitu odgovornost. Niti  Optispin.net niti druge pravne osobe koje sudjeluju u izradi odnosno održavanju web portala ne odgovaraju za nikakvu štetu, i to niti izravnu niti neizravnu, koja bi proistjecala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja  podataka, informacija i aplikacija na web  portalu. Optispin.net  ne jamči za točnost podataka koje Optispin.net dobiva od drugih subjekta i stoga je u cijelosti isključena odgovornost Optispin.net-a za štetu koja bi korisnicima nastala na toj osnovi.

Korištenje i zaštita osobnih podataka

Naša politika zaštite osobnih podataka opisana je u Pravilima privatnosti.

Korisnici  web  portala

Bilo kakvo korištenje web portala Optispin.net koje ne predstavlja normalno korištenje od strane pojedinca, zabranjeno je i predstavlja gospodarsku štetu koja će biti prijavljena odgovarajućim tijelima progona. Normalno korištenje je korištenje bez bilo kakvih programskih pomagala (spidera, skripti,..) te s normalnim brojem zahtjeva za uvid u određenom vremenskom intervalu, a pri tom kao normalno smatramo max. 2 zahtjeva na sekundu.

Korisnici  web  portala mogu biti anonimni ili registrirani. Anonimni korisnici  mogu koristiti besplatne usluge (npr. izrada informativnog izračuna, predaja upita, registracija, čitanje…). Registrirani korisnici registracijom dobivaju pristup do ponude većine telekomunikacijskih operatera koje neregistriranim korisnicima nisu dostupne. Registrirani korisnik svoje osobne podatke dostavlja putem web obrasca za svrhe ugovorne obveze. Primitak ponude ne jamčimo u slučaju, ako podaci nisu potpuni ili ako su dostavljeni u nerazumljivom obliku.

Obujam korištenja  baza podataka i prava  intelektualnog vlasništva

Korisnici web  portala moraju u cijelosti voditi računa o sljedećim činjenicama:

  • da su baze podataka u informacijskom sustavu Optispin.net – i to i u cijelosti i kao pojedinačni dijelovi sustava – zaštićene u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima,
  • da su podaci u internetskim uslugama Optispin.net dio baza podataka u smislu odredaba Zakona o autorskim i srodnim pravima,
  • da je znak Optispin.net zaštićen kao uslužna odnosno robna oznaka u skladu sa Zakonom o industrijskom vlasništvu.

Zakon o autorskim i srodnim pravima između ostalog određuje da korisnik može odjednom koristiti samo neznatne dijelove baza podataka (u smislu kvalitete i/ili količinski) odnosno u obujmu koji je predviđen u okviru raspoloživih internetskih aplikacija za anonimne ili registrirane korisnike. Svi drugi oblici daljnjeg posredovanja odnosno omogućavanja korištenja trećim osobama (npr. objava na poslužitelju treće osobe odnosno korisnika, reproduciranje u drugim dokumentima itd.) izrijekom su zabranjene. Ova zabrana odnosi se na sve oblike korištenja koji premašuju okvire korištenja za vlastite potrebe, a posebice su zabranjena sljedeća postupanja:

  • korištenje znatnih dijelova (u smislu kvalitete i/ili količinski) baza podataka (npr. reproduciranje strukture baza podataka, dijelova strukture baza podataka, grupa zapisa itd.),
  • korištenje baza podataka koje je u suprotnosti s njihovim uobičajenim korištenjem ili na način koji bi mogao nauditi interesima Optispin.net (npr. sustavno i opetovano korištenje neznatnih dijelova  baza podataka itd.),
  • obuhvaćanje znatnih dijelova (u smislu kvalitete i/ili količinski) baza podataka s posebnim programskim rješenjima,
  • uklanjanje naznaka izvora.

Zabranjeno je i uklanjanje ili zamjena znakova Optispin.net, kada se isti pojavljuju na pojedinim podacima i informacijama. Korisnik odgovara za svu štetu koju bi Optispin.net pretrpio uslijed kršenja navedenih uvjeta i ograničenja.

Korištenje podataka  i informacija na web portalu

Nijedan podatak odnosno informacija s web portala se bez dozvole Optispin.net a ne smije koristiti u komercijalne svrhe Podaci i informacije s web stranice ne smiju se prikupljati u nikakvoj javnoj ili privatnoj zbirci podataka. Objave na drugim mjestima, i to u bilo kakvom obliku, nisu dozvoljene, ako isto kod pojedinih podataka i informacija nije izrijekom dopušteno. Podatke i informacije s web  portala korisnik može prenijeti na svoje sustave za svoje vlastite potrebe, ali pri tom ne smije mijenjati oznake o autorskim i drugim srodnim pravima. Dozvoljeno je tiskanje podataka i informacija u svrhu čitanja za vlastite odnosno nekomercijalne svrhe. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljivanje, mijenjanje podataka i informacija ili njihovo slanje putem pošte i distribuiranje na bilo koji način, zabranjeno je bez prethodne pisane dozvole Optispin.net.

Linkovi na web stranice

Linkovi na web portal odnosno osnovnu stranicu i/ili pojedine podstranice dopušteni su samo uz pisanu suglasnost Optispin.net.

Stranice web portala mogu sadržavati i linkove na druge web stranice koje Optispin.net ne održava i stoga Optispin.net ne odgovara za sadržaj takvih stranica.

Dostupnost web  portala

Optispin.net ulaže napore da bi korisnicima osigurao neometano korištenje web  portala – što znači u normalnim uvjetima 24 sata na dan. Zbog tehničkih razloga (za potrebe održavanja i/ili zamjene opreme) Optispin.net si pridržava pravo na kraće prekide rada web portala odnosno  smetnji prilikom pristupa, do kojih u pravilu dolazi poslije 20. sati.

Rješavanje sporova

Eventualne sporove radi korištenja  web portala koje je u suprotnosti s odredbama Općih uvjeta  korištenja  web  portala Optispin.net korisnici  i Optispin.net  rješavat će mirnim putem, a ako to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je sud u Novoj Gorici.

O kolačićima

Sve o korištenju kolačića opisano je u Pravilima privatnosti.

Vaše povjerenje shvaćamo ozbiljno

Nakon što mi je prijateljica spomenula da je već primila najbolju ponudu, i sama sam isprobala rješenje Optispin-a i bila vrlo iznenađena.
Takve brze reakcije nema nigdje!

— Ana Knežević, Velika Gorica

Ja sam u našem poduzeću zadužen za skrb o internetu, televiziji i telefonima.
Stoga sam donio odluku da obavim istraživanje.
Istraživanje se je brzo završilo jer sam našao ekipu Optispin koja je umjesto mene napravila istraživanje.
Pa to je divno!

— Matej Marković, Zagreb

5 godina plaćali smo više nego što bi morali, a pri tom smo imali zastarjele usluge.
Rješenje Optispin-a omogućilo nam je da smo pronašli najbolju ponudu.

— Mirjam Tomić, Sisak

4 dana pretraživao sam ponude svih operatera i još uvijek nisam našao rješenje.
Predajom upita na Optispin.net, u roku od 1 sata dobio sam najbolju ponudu.

— Anton Jurić, Split

Svi u ekipi Optispin-a su stručnjaci.
Nikad sama ne bih pronašla ovakvu ponudu, a još manje bih znala za sve skrivene troškove operatera.

— Andrea Babić, Šibenik

Kada mi je ekipa Optispin-a otkrila što sve stoji u pozadini, odmah sam zatražila najbolju ponudu i utvrdila da već niz godina imamo zastarjelu ponudu koju plaćamo više nego bi trebalo.
Toliko o tome kako se isplati vjernost operateru!

— Vesna Vuković, Zadar
30.000
sklopljenih ugovora
96%
zadovoljnih korisnika
do 200EUR
godišnjih ušteda
1000+
posjetitelja dnevno

Partneri