Všeobecné podmínky spolupráce

Poslední změna: 12.03.2021

Data, informace a aplikace na Optispin.net jsou uživatelům k dispozici za níže uvedených podmínek a omezení.

Prezentace

Webový portál Optispin.net je vlastněn společností Optispin d.o.o., Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina (dále jen Optispin.net) a je předním slovinským portálem pro srovnávací objednávání a sledování nabídek různých telekomunikačních operátorů. Optispin.net s pomocí externích partnerů zkoumá nabídky většiny telekomunikačních operátorů a nabízí vám možnost přístupu a objednání telekomunikačních služeb přizpůsobených vašim potřebám prostřednictvím portálu.

Odpovědnost

Obsah webového portálu nepředstavuje oficiální informace, pokud to není výslovně uvedeno. Údaje, informace a webové aplikace dostupné na webovém portálu Optispin.net nebo jeho prostřednictvím se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Používání webového portálu je na vlastní nebezpečí. Společnost Optispin.net ani žádný jiný právní subjekt podílející se na tvorbě nebo údržbě webového portálu nenese odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku přístupu k datům, informacím a aplikacím na webovém portálu, jejich používání nebo nemožnosti je používat. Společnost Optispin.net neručí za správnost údajů získaných od jiných subjektů. Odpovědnost společnosti Optispin.net za škody vzniklé uživatelům z tohoto titulu je proto zcela vyloučena.

Používání a ochrana osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů.

Uživatelé webového portálu

Jakékoli jiné než běžné používání webového portálu Optispin.net je zakázáno, představuje hospodářskou škodu a bude oznámeno příslušným orgánům činným v trestním řízení. Normální používání je definováno jako používání bez softwaru (pavouků, skriptů atd.) a jako normální počet požadavků na přístup během určitého časového období, přičemž za normální se považují maximálně 2 požadavky za sekundu.Uživatelé webového portálu mohou být anonymní nebo registrovaní. Anonymní uživatelé mohou využívat bezplatné služby (např. provést informační výpočet, podat žádost, zaregistrovat se, číst…). Registrovaní uživatelé získávají přístup k nabídkám většiny telekomunikačních operátorů, které nejsou pro neregistrované uživatele dostupné. Registrovaní uživatelé poskytují osobní údaje prostřednictvím online formuláře za účelem plnění smluvních závazků. Pokud jsou poskytnuté údaje neúplné nebo nesrozumitelné, nezaručujeme přístup k nabídce.

Rozsah použití databází a práv duševního vlastnictví

Uživatelé webového portálu by měli vzít na vědomí následující skutečnosti:

  • databáze informačního systému Optispin.net – jako celek i jako jednotlivé části systému – jsou chráněny zákonem o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským.
  • data obsažená v online službách Optispin.net jsou součástí databází ve smyslu ustanovení zákona o autorském právu a právech s ním souvisejících,
  • ochranná známka Optispin.net je chráněna jako služba nebo ochranná známka podle zákona o průmyslovém vlastnictví.

Zákon o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským mimo jiné stanoví, že uživatel může jednorázově využívat pouze kvalitativně a/nebo kvantitativně nevýznamné části databází nebo v rozsahu stanoveném pro anonymní či registrované uživatele v rámci dostupných webových aplikací. Jakákoli jiná forma zpřístupnění nebo poskytnutí třetím osobám (např. zveřejnění na serveru třetí osoby nebo uživatele, reprodukce v jiných dokumentech atd.) je výslovně zakázána. Tento zákaz se vztahuje na všechny formy použití, které přesahují rámec vlastního použití uživatelem. Zakázány jsou zejména následující praktiky:

  • Použití základních částí (kvalitativních a/nebo kvantitativních) databází (např. reprodukce struktury databáze, části struktury databáze, skupiny záznamů atd.),
  • Používání databází v rozporu s jejich běžným používáním nebo způsobem, který by mohl poškodit zájmy společnosti Optispin.net (např. systematické a opakované používání nepodstatných částí databází atd.),
  • Zachycení podstatných částí (kvalitativních a/nebo kvantitativních) databází pomocí specifických softwarových řešení,
  • Odstranění odkazu na zdroje.

Je také zakázáno odstraňovat nebo nahrazovat znaky Optispin.net, pokud se objevují na jednotlivých údajích a informacích. Uživatel odpovídá za veškeré škody, které společnosti Optispin.net vzniknou v důsledku porušení výše uvedených podmínek a omezení.

Používání údajů a informací z webového portálu

Žádná data ani informace z webového portálu nesmí být použity ke komerčním účelům bez souhlasu společnosti Optispin.net. Údaje a informace z webového portálu nesmí být shromažďovány ve veřejných ani soukromých databázích.

Publikace v jiné formě nejsou povoleny, pokud to není výslovně uvedeno u jednotlivých údajů a informací. Data a informace z webového portálu si může uživatel stáhnout pro vlastní potřebu na svých vlastních systémech beze změny autorských práv a dalších právních upozornění. Tisk dat a informací za účelem čtení pro osobní nebo nekomerční účely je povolen. Kopírování, přeposílání, opětovné publikování, úprava, zasílání nebo jiné šíření dat a informací bez předchozího písemného souhlasu společnosti Optispin.net je zakázáno.

Odkazy na webové stránky

Odkazy na webový portál nebo úvodní stránku a/nebo jednotlivé podstránky jsou povoleny pouze s písemným souhlasem společnosti Optispin.net.

Stránky webového portálu mohou také obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou spravovány společností Optispin.net, a společnost Optispin.net neodpovídá za obsah těchto webových stránek.

Přístupnost webového portálu

Optispin.net se zavazuje, že uživatelům poskytne nepřetržité používání webového portálu – za normálních podmínek 24 hodin denně. Z technických důvodů (údržba a/nebo výměna zařízení) si společnost Optispin.net vyhrazuje právo na krátké přerušení webového portálu nebo přerušení přístupu, zpravidla po 20:00.

Řešení sporů

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s používáním webového portálu v rozporu s ustanoveními Všeobecných podmínek používání webového portálu Optispin.net budou řešeny smírně mezi uživateli a společností Optispin.net. Pokud to nebude možné, je k řešení sporů příslušný soud v Nové Gorici.

O souborech cookie

Vše o používání souborů cookie je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů.

Vaši důvěru bereme vážně

Byla to velmi příjemná zkušenost - bez dlouhého surfování po internetu a vyčerpávajícího porovnávání jsem našel velmi dobrou nabídku.

— Branko Jenič, Novo Mesto

Byla jsem spokojena s rychlou reakcí a dohodou s poradcem. Jen doufám, že vše tak zůstane a bude dobře fungovat.

— Nada K., Ruše

Během pěti dnů jsem měl všechny nabídky! Rychlá reakce, se službou jsem velmi spokojená.

— Miran S., Murska Sobota

Nižší příjmy nutí lidi optimalizovat své výdaje a rodinný rozpočet a my jsme hledali něco, co by nám vyhovovalo. Profesionální, přátelské, rychlé, efektivní. Vřele doporučujeme!

— Boris Abram, Nova Gorica

Velmi užitečné, protože strávíte minutu a donutíte se optimalizovat svého poskytovatele. ???? Poradce nám sám zavolal a vybrali jsme si variantu.

— Andrej Vidic, Podrečje

Ani na internetu jsem nenašel tak dobré řešení. Problém vyřešili za půl hodiny a bez nich bych platil ještě víc. Ještě jednou děkuji.

— Samo Rošer, Zgornja Gorica

Poradce byl velmi příjemný, nabídl mi několik možností a představil mi je. S nastavením a nabídkami jsem byla velmi spokojena. Děkuji!

— Jolanda F., Jesenice

S nabídkou jsem velmi spokojen a určitě ji doporučím svým známým.

— Andrej Žlender, Lesično

Ráda bych Vás informovala, že jsme našli a vyjednali výhodnou nabídku na pevnou linku (předpokládaná úspora na následujících 12 měsíců: 128 €). Děkuji Vám za spolupráci při hledání nejvýhodnější nabídky.

— Laura Žižek, Kulovec
1000+
uživatelů denně
úspora až 200
96%
spokojenost
30000
uzavřených smluv

Partneři