Najboljša ponudba

Opći uvjeti korištenja

Zadnja izmjena: 21.07.2020

Podaci, informacije i aplikacije na web portalu Optispin.net korisnicima su na raspolaganju pod uvjetima odnosno s ograničenjima navedenim u nastavku.

Predstavljanje

Web portal Optispin.net  u vlasništvu je Optispin d.o.o., Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina (dalje u tekstu: Optispin.net). Predstavlja vodeći slovenski portal za uspoređivačko naručivanje i praćenje ponuda različitih telekomunikacijskih operatera. Uz pomoć vanjskih partnera Optispin.net istražuje ponudu većine telekomunikacijskih operatera i nudi vam mogućnost da preko portala dođete do vama prilagođene ponude telekomunikacijskih usluga i da se pretplatite.

Odgovornost

U sadržaju web portala nisu predstavljene službene informacije, osim ako je to izrijekom navedeno. Podaci, informacije i web aplikacije koje su dostupne na odnosno putem web  portala Optispin.net mogu se u svako doba promijeniti, i to bez prethodne obavijesti. Korisnici  web portal koriste na vlastitu odgovornost. Niti  Optispin.net niti druge pravne osobe koje sudjeluju u izradi odnosno održavanju web portala ne odgovaraju za nikakvu štetu, i to niti izravnu niti neizravnu, koja bi proistjecala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja  podataka, informacija i aplikacija na web  portalu. Optispin.net  ne jamči za točnost podataka koje Optispin.net dobiva od drugih subjekta i stoga je u cijelosti isključena odgovornost Optispin.net-a za štetu koja bi korisnicima nastala na toj osnovi.

Korištenje i zaštita osobnih podataka

Naša politika zaštite osobnih podataka opisana je u Pravilima privatnosti.

Korisnici  web  portala

Bilo kakvo korištenje web portala Optispin.net koje ne predstavlja normalno korištenje od strane pojedinca, zabranjeno je i predstavlja gospodarsku štetu koja će biti prijavljena odgovarajućim tijelima progona. Normalno korištenje je korištenje bez bilo kakvih programskih pomagala (spidera, skripti,..) te s normalnim brojem zahtjeva za uvid u određenom vremenskom intervalu, a pri tom kao normalno smatramo max. 2 zahtjeva na sekundu.

Korisnici  web  portala mogu biti anonimni ili registrirani. Anonimni korisnici  mogu koristiti besplatne usluge (npr. izrada informativnog izračuna, predaja upita, registracija, čitanje…). Registrirani korisnici registracijom dobivaju pristup do ponude većine telekomunikacijskih operatera koje neregistriranim korisnicima nisu dostupne. Registrirani korisnik svoje osobne podatke dostavlja putem web obrasca za svrhe ugovorne obveze. Primitak ponude ne jamčimo u slučaju, ako podaci nisu potpuni ili ako su dostavljeni u nerazumljivom obliku.

Obujam korištenja  baza podataka i prava  intelektualnog vlasništva

Korisnici web  portala moraju u cijelosti voditi računa o sljedećim činjenicama:

 • da su baze podataka u informacijskom sustavu Optispin.net – i to i u cijelosti i kao pojedinačni dijelovi sustava – zaštićene u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima,
 • da su podaci u internetskim uslugama Optispin.net dio baza podataka u smislu odredaba Zakona o autorskim i srodnim pravima,
 • da je znak Optispin.net zaštićen kao uslužna odnosno robna oznaka u skladu sa Zakonom o industrijskom vlasništvu.

Zakon o autorskim i srodnim pravima između ostalog određuje da korisnik može odjednom koristiti samo neznatne dijelove baza podataka (u smislu kvalitete i/ili količinski) odnosno u obujmu koji je predviđen u okviru raspoloživih internetskih aplikacija za anonimne ili registrirane korisnike. Svi drugi oblici daljnjeg posredovanja odnosno omogućavanja korištenja trećim osobama (npr. objava na poslužitelju treće osobe odnosno korisnika, reproduciranje u drugim dokumentima itd.) izrijekom su zabranjene. Ova zabrana odnosi se na sve oblike korištenja koji premašuju okvire korištenja za vlastite potrebe, a posebice su zabranjena sljedeća postupanja:

 • korištenje znatnih dijelova (u smislu kvalitete i/ili količinski) baza podataka (npr. reproduciranje strukture baza podataka, dijelova strukture baza podataka, grupa zapisa itd.),
 • korištenje baza podataka koje je u suprotnosti s njihovim uobičajenim korištenjem ili na način koji bi mogao nauditi interesima Optispin.net (npr. sustavno i opetovano korištenje neznatnih dijelova  baza podataka itd.),
 • obuhvaćanje znatnih dijelova (u smislu kvalitete i/ili količinski) baza podataka s posebnim programskim rješenjima,
 • uklanjanje naznaka izvora.

Zabranjeno je i uklanjanje ili zamjena znakova Optispin.net, kada se isti pojavljuju na pojedinim podacima i informacijama. Korisnik odgovara za svu štetu koju bi Optispin.net pretrpio uslijed kršenja navedenih uvjeta i ograničenja.

Korištenje podataka  i informacija na web portalu

Nijedan podatak odnosno informacija s web portala se bez dozvole Optispin.net a ne smije koristiti u komercijalne svrhe Podaci i informacije s web stranice ne smiju se prikupljati u nikakvoj javnoj ili privatnoj zbirci podataka. Objave na drugim mjestima, i to u bilo kakvom obliku, nisu dozvoljene, ako isto kod pojedinih podataka i informacija nije izrijekom dopušteno. Podatke i informacije s web  portala korisnik može prenijeti na svoje sustave za svoje vlastite potrebe, ali pri tom ne smije mijenjati oznake o autorskim i drugim srodnim pravima. Dozvoljeno je tiskanje podataka i informacija u svrhu čitanja za vlastite odnosno nekomercijalne svrhe. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljivanje, mijenjanje podataka i informacija ili njihovo slanje putem pošte i distribuiranje na bilo koji način, zabranjeno je bez prethodne pisane dozvole Optispin.net.

Linkovi na web stranice

Linkovi na web portal odnosno osnovnu stranicu i/ili pojedine podstranice dopušteni su samo uz pisanu suglasnost Optispin.net.

Stranice web portala mogu sadržavati i linkove na druge web stranice koje Optispin.net ne održava i stoga Optispin.net ne odgovara za sadržaj takvih stranica.

Dostupnost web  portala

Optispin.net ulaže napore da bi korisnicima osigurao neometano korištenje web  portala – što znači u normalnim uvjetima 24 sata na dan. Zbog tehničkih razloga (za potrebe održavanja i/ili zamjene opreme) Optispin.net si pridržava pravo na kraće prekide rada web portala odnosno  smetnji prilikom pristupa, do kojih u pravilu dolazi poslije 20. sati.

Rješavanje sporova

Eventualne sporove radi korištenja  web portala koje je u suprotnosti s odredbama Općih uvjeta  korištenja  web  portala Optispin.net korisnici  i Optispin.net  rješavat će mirnim putem, a ako to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je sud u Novoj Gorici.

O kolačićima

Sve o korištenju kolačića opisano je u Pravilima privatnosti.

Pravila privatnosti

Zadnja izmjena:: 21.07.2020

 

Usluga Optispin-a (dalje u tekstu: usluga) je besplatna izrada prijedloga najboljih paketa kod slovenskih telekomunikacijskih operatera, na temelju ispunjenog upitnika. Nakon okončanog postupka korisniku se predstavljaju cjenovno i tehnički gledano najbolje mogućnosti paketa usluga   telekomunikacijskih operatera, a nakon što je korisnik odabrao i potvrdio jednu od mogućnosti, korisnik će od odabranog telekomunikacijskoga operatera primiti personaliziranu ponudu operatera.

 

Upravitelj zbirke osobnih podataka  je poduzeće Optispin, telekomunikacije, usluge i savjetovanje, d.o.o., Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Matični broj: 6920098000, ana.kos@optispin.net (dalje u tekstu: Optispin)

 1. OBAVIJEST POJEDINCIMA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA U ZBIRCI KORISNIKA USLUGA   (članak 13. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka  – GDPR)

 

 • Svrha obrade osobnih podataka :

Optispin osobne podatke korisnika  usluga obrađuje u svrhe izrade i predstavljanja mogućnosti paketa usluga mobilnog i internetskog pristupa, a pritom se ime korisnika obrađuje za svrhe identifikacije korisnika, adresa za svrhe provjeravanja dometa tehnologije (GPS signal, mreža optičkih kablova, kablovskih mreža), elektronsku adresu za slanje ponude, telefonski broj za svrha pribavljanja dodatnih informacija od korisnika, bržu komunikaciju za konkretiziranje mogućnosti paketa i za eventualno razjašnjenje drugih okolnosti koje mogu utjecati na predstavljene rezultate usluge Optispin-a.

Prikupljeni osobni podaci šalju se u daljnju obradu telekomunikacijskom operateru kojeg je korisnik odabrao, a koji te podatke obrađuje za pripremu ponude internetskih i mobilnih usluga   (marketinška svrha).

 • Pravni temelj za obradu osobnih podataka :

Pravni temelj za obradu osobnih podataka je provedba  ugovora (prihvaćeni Uvjeti poslovanja – link) između korisnika i Optispin-a.

 • Korisnici ili kategorije korisnika  osobnih podataka,  ako postoje: 

 

 • Telekomunikacijski operateri

Osobni podaci  korisnika  usluga  dostavljaju se telekomunikacijskom operateru kojeg je korisnik odabrao (odabir predstavljenih mogućnosti paketa).

Telekomunikacijski operateri su poduzeća:

 • A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb, OIB: 29524210204
 • Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb, OIB: 81793146560
 • Tele2 d.o.o., Josipa Marohnića 1, Zagreb, OIB: 70133616033
 • OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Bani 75/a, Zagreb, OIB: 36004425025
 • ISKON INTERNET d.d., Ulica Florijana Andrašeca 20, Zagreb, OIB: 36779353407

Sa svakim telekomunikacijskim operaterom Optispin ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji koji sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka određuje prijenos, pristup i obradu za svrhe pripremanja personalizirane ponude za korisnika Optispin-a, a na temelju izražene volje korisnika.

 • Ponuditelji IT i internetske infrastrukture

 

Web stranica i upitnik Optispin-a radi na poslužiteljima poduzeća:

 • Google Ireland Limited koje je osnovano i koje posluje u skladu s irskim zakonima (registarski broj 368047), s adresom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Optispin je sa Google Ireland Limited sklopio ugovor o obrađivanju osobnih podataka, a taj ugovor daje dostatna jamstva za ugovornu obradu osobnih podataka korisnika, a da pri tom ne dolazi do prijenosa osobnih podataka korisnika  u treće države; pri tom se za elektroničku komunikaciju (e-mail) s korisnicima za svrhe posredovanja pregledavanja mogućnosti ponuda telekomunikacijskih operatera te za izvješćivanje o novim ponudama telekomunikacijskih operatera koje bi mogle biti prikladne za korisnike Optispin-a također koriste i usluge Google Ireland Limited;
 • poduzeća Amazon Web Services EMEA SARL koje je osnovano i koje posluje u skladu s luksemburškim zakonima, s adresom 5 rue Plaetis, L-2338 Luksemburg. Optispin je s Amazonom sklopio ugovor o obrađivanju osobnih podataka koji daje dostatna jamstva za ugovornu obradu osobnih podataka korisnika, a da pri tom ne dolazi do prijenosa osobnih podataka korisnika  u treće države.

Za elektronsku komunikaciju s korisnicima  O

Upitnik na web stranici i njegov program omogućuju:

 • platforma ActiveCampaign poduzeća ActiveCampaign, LLC, društvo koje je osnovano i koje posluje u skladu sa zakonima SAD-a, s adresom 1 North Dearborn Street, Chicago, IL 60602. i
 • platforma Paperform poduzeća Paperform PTY. LTD, društvo koje je osnovano i koje posluje u skladu sa australskim zakonima (registarska broj ACN 615 732 682), s adresom 1/1 Prospect St, Leichhardt, NSW 2040 Australija.
 • Informacije o prijenosima osobnih podataka u treću državu

 

Osobni podaci koji su obrađeni na platformi ActiveCampaign prenose se u SAD. Optispin je s ActiveCampaign sklopio ugovor o obrađivanju osobnih podataka koji daje dostatna jamstva za ugovornu obradu osobnih podataka korisnika, pri čemer je Optispin provjerio i potvrdio da je poduzeće certificirano u okviru međunarodnog sporazuma Privacy Shield.  Pravila privatnosti platforme ActiveCampaign dostupne su na linku.

Osobni podaci koji su obrađeni na platformi Paperform prenose se u Australiju. Optispin je s Paperform sklopio ugovor o obrađivanju osobnih podataka koji daje dostatna jamstva za ugovornu obradu osobnih podataka korisnika. Pravila privatnosti platforme Paperform dostupna su na linku.

 • Razdoblje čuvanja osobnih podataka

 

Osobne podatke korisnika Optispin čuva 3 godine, i to u svrhu osiguravanja naručenih usluga odnosno informiranja korisnika o najboljih i najprimjernijim ponudama telekomunikacijskih operatera.

 

 • Informacije o postojanju prava pojedinca

Korisnik ima pravo na pristup osobnim podacima, ispravak osobnih podataka i brisanje osobnih podataka (po svome smislu se zahtjev za brisanje osobnih podataka smatra kao jednostrani raskid ugovora ) te pravo na prigovor i pravo na prenosivost podataka.

Sve zahtjeve u svezi s ostvarivanjem prava korisnik može poslati na ana.kos@optispin.net.

 

Korisnik ima pravo na podnošenje žalbe kod nadzornog tijela: Žalbu možete podnijeti Informacijskom punomoćniku (adresa: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, adresa e-pošte: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, mrežna stranica: www.ip-rs.si).

 • Dodatne informacije:

Osiguranje osobnih podataka je ugovorna obveza korisnika, jer Optispin korisniku ne može osiguravati obavljanje usluge bez da korisnik  ne dostavi osobne podatke.

 

 • Informacije o postojanju automatiziranog donošenja odluka

Prikupljene osobne podatke Optispin automatizirano obrađuje na način da unutar svoje baze svih ponuda paketa internetskih i mobilnih usluga   telekomunikacijskih usluga   i na temelju dostavljenih osobnih podataka pojedinca za njega odabere najprimjerenije i najpovoljnije pakete. Posljedično se korisniku na temelju automatiziranog donošenja odluka predstavljaju pojedine mogućnosti paketa. Korisnik će na svoju adresu elektroničke pošte automatski primiti  predložen odabir mogućnosti.

 

 1. OBAVIJEST POJEDINCIMA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA U ZBIRCI POSJETITELJI WEB STRANICE (članak 13.  Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka  – GDPR)

 

Na web stranici Optispin.net se kolačići, analitika, pikseli i „Cookie Notice“ provode u svrhu boljeg korisničkog iskustva, za praćenje posjeta web stranici te za poboljšanja. Njihova svrha je detaljnije određena u dijelu pravilnik o kolačićima.

 

 1. PRAVILNIK O KOLAČIĆIMA

 

 • Što su kolačići i zašto ih trebamo?

To su male tekstualne datoteke koje većina internetskih stranica pohranjuje u uređaje pomoću kojih korisnici  pristupaju internetu u svrhe prepoznavanja pojedinih uređaja koje su korisnici  upotrijebili prilikom pristupa. Njihovo pohranjivanje pod potpunim je nadzorom korisnikovog pretraživača – isti može prema želji kolačiće ograničiti ili onemogućiti. Kolačići nisu štetni i uvijek su vremenski ograničeni.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se prilikom posjete web stranice prenose na računalo korisnika, a obično sadrže:

 • ime kolačića i poslužitelja s kojeg je kolačić poslan,
 • životni vijek kolačića,
 • vrijednost (jedinstveni broj).

Kolačići su od bitnog značenja za osiguravanje internetskih usluga koje su za korisnika ugodne. Najčešće funkcije e-poslovanja ne bi bile moguće bez kolačića. Uz pomoć kolačića je interakcija između korisnika interneta i internetske stranice brža i jednostavnija, a uz njihovu pomoć web stranica memorira reference i iskustva pojedinca čime se štedi na vremenu, a pretraživanje po web stranicama je učinkovitije i ugodnije.

 • Podešavanje postavki prenošenja kolačića

Pojedini kolačići brišu se odmah nakon što zatvorite pretraživač. Ti kolačići zovu se privremeni kolačići, jer traju samo onoliko vremena koliko dugo traje pojedina posjeta, a nakon završetka posjete više se ne pohranjuju. Kolačići takve vrste obično sadrže samo identifikacijski kod, kojeg može prepoznati samo ona internetska stranica koja je kolačiće instalirala.

Drugi kolačići imaju određeni životni vijek odnosno vrijeme važenja. Ti se koriste zato da se može utvrditi da li ste se na određenu internetsku stranicu već prijavili, ili pak zato jer čuvaju informaciju o pojedinim podešavanjima, primjerice o odabiru jezika.

Na Optispin.net koristimo 3 grupe kolačića od kojih za jednu grupu možete promijeniti podešavanje. Podešavanja za kolačiće vrijede za uređaj na kojem trenutno koristite našu internetsku stranicu.

Nužni kolačići  su oni koji su potrebni za pravilan rad web stranice Optispin.net i osiguravanje neometanog poslovanja Optispin.net.

 • Ne mogu se isključiti (za ove kolačiće ne trebamo vašu privolu)

Analitički kolačići su oni  s kojima anonimno mjerimo posjećenost web stranice  i prikupljamo podatke o korištenju  web stranice kako bi na temelju tih utvrđenja stalno poboljšavali korisničko iskustvo.

 • Ne mogu se isključiti  (korištenjem  web stranice  slažete se  s njihovim instaliranjem)

Oglašivački kolačići i kolačići za ponovno ciljanje su oni pomoću kojih vam se na našoj web stranici i / ili vanjskim web stranicama mogu prikazivati sadržaji oglasa koji su prilagođeni onome što vas zanima.

 • Onemogućavanje internetskih kolačića

Pojedine kolačiće ili pak sve kolačiće koje koristimo na našim internetskim stranicama možete odbiti, i to mijenjanjem podešavanja pretraživača, ali to može umanjiti vašu mogućnost korištenja naših internetskih stranica te pojedinih ili svih funkcija.

Privremeno isključenje prenošenja / pohranjivanja internetskih kolačića možete postići korištenjem  »privatnog prozorčića« (Incognito) u svojem pretraživaču. Naime, privatno pretraživanje omogućuje vam da posjećujete internetske stranice, a da pri tom internetski pretraživač ne pohranjuje nikakve informacije o stranicama koje ste posjetili.

Trajno isključenje internetskih kolačića (do sljedeće posjete odnosno njihovog ponovnog uključivanja) možete nadzirati i pratiti u svom web  pretraživaču. Za informacije o podešavanjima za kolačiće odaberite internetski pretraživač koji koristite:

Pozor! Morate biti svjesni da trajnim isključenjem / brisanjem kolačića gubite mogućnost očuvanja vaših osobnih podešavanja, statusa prijave, podataka o obavljenim internetskim registracijama i još puno toga te da stranice neće raditi pravilno odnosno da ćete biti prikraćeni za dodatne mogućnosti. Povrh toga će se internetske stranice otvarati malo sporije, jer će se slike i svi dijelovi sadržaja uvijek morati prenijeti ispočetka.

 • Koje kolačiće koristi Optispin.net
 1. Kolačići web stranice Optispin.net su:

1                      _hjIncludedInSample                                  1                                                           .optispin.net

2                      _gat                                                                1                                                               .optispin.net

3                      _gid                                                                GA1.2.1316003117.1548926796   .optispin.net

4                      _ga                                                                 GA1.2.1625812920.1547467946   .optispin.net

5                      cookie_notice_accepted                             true                                                        .optispin.net

 1. Kolačići najčešćih vanjskih internetskih stranica/servisa:
Ime kolačićaVrijeme trajanja kolačićaSvrhaPoduzeće
_ga2 godineStatistika posjeta  web straniceGoogle Inc.
_gat_GaGlobal_11 sekundaStatistika posjeta  web straniceGoogle Inc.
_gat_GaGlobal_21 minStatistika posjeta  web straniceGoogle Inc.
_gat_GaL1_21 minStatistika posjeta  web straniceGoogle Inc.
_gid1 danStatistika posjeta  web straniceGoogle Inc.
.doubleclick.net DoubleClick for Publishers (DFP) – Display advertising platformGoogle Inc.
.hotjar.com HotJar – Analytics and user feedback toolHotjar Ltd
.cdnma.com NetresultsNetResults Inc.
.onesignal.com OneSignal – browser push notificationsOneSignal Inc.
.google.com GoogleGoogle Inc.
.facebook.com Facebook pixel – ponovni marketing putem FB oglasa (FB remarketing)Facebook Inc.
.criteo.com Criteo – ponovni marketing na displej mreži (display remarketing)Criteo SA
.creativecdn.com RTB House – ponovni marketing na displej mreži (display remarketing)RTB House S.A.
.googleadservices.com Prikazivanje oglasnih porukaGoogle Inc.
.snatchbot.me Prozorčić za razgovorThe Snatch Group Ltd
.adrecover.com Prikazivanje oglasnih porukaAdPushup Software (P) Limited

Za svrhe  mjerenja aktivnosti korisnika  na našim web stranicama  koristimo sljedeće funkcionalnosti:

 1. a) Optispin

Kolačiće .optispin.net prvenstveno koristimo za optimalni rad web stranice.

Kolačići .optispin.net pohranjeni su na temelju članka 6. (1) (f) GDPR-a. Imamo zakoniti interes za optimiziranje rada naše web stranice.

 1. b) Google Universal Analytics

Ta web stranica koristi uslugu Google Universal Analytics za svrhe analize posjećenosti internetskih stranica. Njime upravlja Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Google Analytics koristi takozvane »kolačiće«. Podaci koje kolačić pribavi o vašem korištenju te web stranice obično se prenose na Google-ov poslužitelj u SAD-u te se tamo i pohranjuju.

Google Universal Analytics kolačiće možete onemogućiti na internetskom linku. Ako se odlučite da pojedine kolačiće nećete prihvatiti, onda nećete moći koristiti određene funkcije na našoj web stranici. Ako se odlučite da ne želite primati personalizirane oglase, to znači da ćete na internetu  ipak dobivati oglase, ali ti oglasi neće biti prilagođeni vašim željama i uzorcima pretraživanja.

Google je u pogledu međunarodnih prijenosa podataka  registriran za Štit privatnosti EU-SAD i time je također u obvezi poštivanja EU pravila o zaštiti osobnih podataka.

Više o Google-ovim pravilima privatnosti možete pročitati na linku.

Kolačići usluge Google Universal Analytics pohranjeni su u skladu sa člankom 6. (1) (a) GDPR-a.

 • Oglašavanje na temelju korisničkog korištenja naših internetskih stranica (behaviorističko ciljano oglašavanje)

Na našim web stranicama  koriste se kolačići za tkz. bihevioralno ciljano oglašavanje. Tu se radi o tekstualnim datotekama pomoću kojih se podaci s informacijama o korištenju posjećene web stranice  (broj posjeta, vrijeme posjeta, vrijeme provedeno na pojedinim stranicama itd.), dakle profili o korisniku, pohranjuju na vašem računalnu. Ti profili o korištenju se anonimiziraju i analiziraju kako bi se kasnije, kod prikazivanja web  oglašavanja (npr. bannera) na drugim web stranicama omogućili sadržaji koji su prilagođeni interesima pojedinog korisnika. U kolačiću se pri tom u nikojem slučaju ne pohranjuju osobni podaci, kao što su primjerice ime i prezime, adresa i adresa elektroničke pošte.

IP adresu pri tom prikuplja izravno ponuditelj usluge bihevioralnog  ciljanog oglašavanja, ali je u pravilu pohranjuje samo u skraćenom ili šifriranom obliku (tj. IP adresa se zamjenjuje s drugim nizom brojeva koji ne dopušta povratno otkrivanje prvobitnog  IP vrsnog reda brojeva pa se stoga niti ne može povratno slijediti i dalje obrađivati).

Bihevioralno ciljano oglašavanje i druge oblike oglašavanja na našim web stranicama  djelomice provodimo mi sami, a djelomice vanjski izvođači:

 1. a) Google Remarketing

Naša web stranica koristi funkciju  ponovnog marketinga u usluzi Google Analytics, u linku s alatima Google Ads i DoubleClick. Tu uslugu nudi Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Njome je omogućeno da se oglašavanje prikazuje na temelju vaših osobnih interesa koji se određuju na temelju vaših prethodnih korištenja  i povijesti pretraživanja na jednom uređaju (primjerice na vašem mobitelu) te na drugim uređajima (primjerice tablet računalu ili računalu).

Kada dadete svoju privolu, Google će u tu svrhu vašu povijest pretraživanja po internetu i aplikacijama povezati s vašim Google računom. Na taj način bilo koji uređaj koji se prijavljuje u Google račun, prikazuje istu osobnu promotivnu poruku.

Ako ovu funkciju onemogućite, Google Analytics će prikupljati oglašivačke ID-je za identifikaciju koji su privremeno povezani s našim podacima iz usluge Google Analytics, kako bi se odredile i stvorile ciljane grupe za promociju oglasa između uređaja.

Možete trajno onemogućiti i ponovni marketing / ciljanje između uređaja, i to tako da u svojem Google računu  isključite prilagođeno oglašavanje. Ako to želite napraviti, otiđite na ovaj link.

Prikupljanje podataka  koji se prikupljaju u okviru vašega Google računa isključivo se temelji na vašoj privolu koju kod Google-a možete i dati i povući temeljem članka 6 . (1) (a) GDPR-a. Prikupljanje podataka koji nisu udruženi u vašem Google računu (primjerice zato jer nemate Google račun ili zato jer ste se toga odrekli) temelji se na članku 6 (1) (f) GDPR, na temelju kojeg imamo zakoniti interes za analizu anonimnog ponašanja korisnika u promotivne svrhe.

Više informacija i Google-ov pravilnik privatnosti možete naći na linku.

 1. b) Google Ads

Za potrebe naše web stranice  koristimo marketinški alat Google Ads-  usluga za uključivanje oglasa, koju omogućuje Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; “Google”).

I Google Ads koristi kolačiće koji su pohranjeni na računalu i koji omogućuju analizu korisnika. Uz kolačiće, Google Ads koristi i mala nevidljiva brojila (Web Beacons) koji omogućuju bilježenje dodatnih informacija o prometu korisnika na našoj web stranici. Informacije koje su prikupljene u kolačićima i brojilima pohranjene su na Google-ovom poslužitelju u SAD, i to za svrhe korištenje u budućoj evaluaciji vaših korisničkih uzoraka. Pored toga Googlove stranke imaju pristup do evaluacije, a posljedično i do vaših podataka, ali Google neće spajati vašu IP adresu s nijednim drugim podacima koje pohranjuje.

Korištenjem podešavanja postavki na programskoj opremi vašega pretraživača možete onemogućiti korištenje tih kolačića, ali time možete uzrokovati i ometan rad pojedinih usluga naše web stranice.

Kolačići usluge Google Ads pohranjeni su na temelju članka 6. (1) (f) GDPR-a. Imamo zakoniti interes da optimiziramo rad naših internetskih stranica i njihovo oglašavanje.

 1. c) Hotjar

Naša web stranica koristi internetski marketinški alat Hotjar malteškog poduzeća Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel.: +1 (855) 464-6788). To je analitički alat koji nam pomaže pratiti korištenje naše web stranice  (primjerice da vidimo kako pretražujete po našoj web stranici). Cilj je optimizirati vaše korisničko iskustvo i našu stranicu napraviti još privlačnijom. U tu će svrhu Hotjar na vaše računalo pohraniti kolačić, a dodatne informacije u svezi s kolačićima koje to poduzeće koristi možete naći na linku.

Hotjar nam omogućuje prikupljanje sljedećih informacija: (i) specifični podaci uređaja (IP adresu vašeg uređaja koja je prikupljena i pohranjena na anoniman način, veličinu ekrana uređaja , vrstu uređaja, jedinstvenih identifikatora uređaja), informacije pretraživača, državu kao geografsku lokaciju, odabrani jezik za prikaz web stranice  te (ii) prijavne podatke (koji se odnose na domenu, posjećene stranice, državu kao geografsku lokaciju, odabrani jezik za prikaz web stranice te datum i vrijeme posjeta web stranice). Općenito uzevši, vaši se podaci prikupljaju samo u anonimnom obliku i do osobnih povezivanja neće doći.

Dodatne informacije iz Hotjar-ovog Pravilnika o privatnosti možete naći na linku. Inače se od bilo kakvog  prikupljanja i pohranjivanja vaših podataka od strane poduzeća Hotjar možete odjaviti preko linka.

Kolačići Hotjar pohranjeni su na temelju članka 6 (1) (f) GDPR-a. Imamo zakoniti interes za analizu ponašanja korisnika da optimiziramo rad naših internetskih stranica i njihovo oglašavanje..

 1. d) Facebook pixel

Naša web stranica koristi takozvani kod Facebook Pixel poduzeća Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, “Facebook”. Facebook Pixel je dio koda koji je uključen na našoj web stranici. Taj alat nam omogućuje pratiti aktivnosti korisnika  na našoj web stranici kojima, posljedično, prikazujemo personalizirane oglasne poruke na društvenoj mreži Facebook. U tu svrhu će Facebook Pixel izravno stvoriti poveznicu s Facebook poslužiteljem. U tom će slučaju Facebook poslužitelj biti obaviješten o tome da ste posjetili našu internetsku stranicu, i Facebook će tu informaciju dodati vašem osobnom profilu na njihovoj web stranici. Više informacija o prikupljanju i korištenju vaših osobnih podataka  na Facebook web stranici, kao i o vašim pravima i mogućnostima, možete naći ovdje.
Tu funkciju možete onemogućiti na način kako je to navedeno ovdje (morate biti prijavljeni s vašim Facebook računom).

Facebook Pixel nam omogućuje i stvaranje takozvanog provodnog gledateljstva u svrhu prikazivanja oglasa korisnicima sa sličnim značajkama na društvenoj mreži Facebook. Facebook će u tu svrhu na vaše računalo pohraniti kolačić . Kliknite ovdje, ako želite opozvati svoju privolu.

Facebook kolačići pohranjeni su na temelju članka 6 (1) (a) GDPR-a.

 1. e) Push notifikacije ponuditelja OneSignal

U slučaju ako na našoj web stranici dadete privolu za slanje „push“ notifikacija (web push notifications), potvrdom na gumb “Dozvoli / Allow”,  pretraživač vašeg uređaja  (mobilnog ili stolnog) će preko platforme OneSignal američkog ponuditelja OneSignal Inc., 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054, SAD, slati push notifikacije. Podatak   o vašem uređaju (ID vašeg pretraživača) pohranit će se u bazu podataka ponuditelja OneSignal u SAD i tamo obraditi, i to zato kako bismo vam preko njihove platforme mogli slati push notifikacije u vaš pretraživač. Više informacija o politici privatnosti OneSignal-a možete naći na njihovoj web stranici.

Slanje push notifikacija preko OneSignal-a provodi se na temelju članka 6 (1) (a) GDPR-a.

Primanje push notifikacija možete opozvati u postavkama podešavanja vašeg pretraživača.

 1. f) DoubleClick

Ta web stranica koristi internetski marketinški alat DoubleClick kojim upravlja Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Alat DoubleClick nam omogućuje prikazivanje oglasnih poruka (bannera) na našoj web stranici i mjerenje njihove učinkovitosti. Te informacije se ne koriste u linku s osobnim podacima drugih Google-ovih usluga, sve dok korisnik za to ne dade privolu.

DoubleClick koristi takozvane »kolačiće«. Podaci koje kolačić pribavi o vašem korištenju te web stranice, obično se prenose na Google-ov poslužitelj u SAD-u i tamo pohrane.

Google je u pogledu međunarodnih prijenosa podataka  registriran za Štit privatnosti EU-SAD i time je također u obvezi poštivanja EU pravila o zaštiti osobnih podataka.

DoubleClick kolačiće možete onemogućiti na linku. Ako se odlučite da pojedine kolačiće nećete prihvatiti, onda nećete moći koristiti određene funkcije na našoj web stranici. Ako se odlučite da ne želite primati personalizirane oglase, to znači da ćete na internetu  ipak dobivati oglase, ali ti oglasi neće biti prilagođeni vašim željama i uzorcima pretraživanja.

Više o Googlovih pravilima privatnosti u pogledu alata DoubleClick možete pročitati na linku.

DoubleClick se koristi na temelju čl. 6 (1) (f) GDPR. Za to imamo zakoniti interes kako bismo mogli  optimizirati rad naših internetskih stranica i njeno oglašavanje.

 • Međunarodni prijenosi osobnih podataka

Ako vaše osobne podatke prenesemo izvan Europskog gospodarskoga prostora, isto ćemo učiniti nakon brižljivog pregleda odgovarajućih pravnih temelja i zaštitnih mjera, kao što su: – politika zaštite  podataka poznata kao “Obvezujuća poslovna pravila” ili “BCR-i”, – standardne ugovorne klauzule koje je usvojila Europska komisija ili Informacijski punomoćnik i koje je Europska komisija potvrdila u skladu s odgovarajućim zakonom, – kodeksom ili kodeksima postupanja koje priprema udruga ili drugo tijelo koje je odobrio Informacijski punomoćnik, – odobreni certifikacijski mehanizmi (kao što je primjerice Štit privatnosti EU-SAD), – ili kada to dopusti Informacijski punomoćnik ili ugovorne klauzule između upravitelja ili obrađivačem podataka  te upravitelja podataka , obrađivača ili primatelja osobnih podataka  u trećoj državi ili međunarodnoj organizaciji.

 • Prava pojedinca na kojeg se osobni podaci odnose

Upozoravamo vas na prava  u svezi s vašim osobnim podacima koja možete ostvarivati na način da pošaljete elektroničku poruku na ana.kos@optispin.net. Iste vam omogućuju da:

 • zahtijevate pristup do vaših osobnih podataka  i informacija u svezi s našim korištenjem i obradom vaših osobnih podataka ,
 • zahtijevate ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka ,
 • zahtijevate da ograničimo korištenje vaših osobnih podataka ,
 • zahtijevate da vratimo vaše osobne podatke, koje ste nam dostavili (poslat ćemo vam ih u strukturiranom i strojno čitljivom obliku, primjerice u tabeli Excel), i imate pravo da te osobne podatke prenesete drugom upravitelju osobnih podataka ,
 • podnesete prigovor na obradu vaših osobnih podataka za određene svrhe  (za više informacija pogledajte donji odjeljak s naslovom “Vaše pravo na prigovor na obradu vaših osobnih podataka  za određene svrhe ”),
 • opozovete privolu za naše korištenje vaših osobnih podataka, a pri tom se pouzdajemo u vašu privolu. Ako privolu povučete, to neće imati utjecaja na zakonitost našeg korištenja  i obrade vaših osobnih podataka  na temelju vaše privole koju ste dali prije nego što ste istu povukli.

Imate i pravo  podnijeti žalbu kod nadzornog tijela. U Republici Sloveniji je to Informacijski punomoćni čiji su kontaktni podaci dostupni ovdje: „Informacijski punomoćnik“.

Za dodatne informacije o vašim pravima u svezi s vašim osobnim podacima, uključujući određena ograničenja koja vrijede za neka od tih prava, pogledajte članke 12 do 23 GDPR-a koji su dostupni ovdje: UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA.

Vaše pravo na prigovor na obradu vaših osobnih podataka  za određene svrhe

U svezi s vašim osobnim podacima također imate i sljedeća prava koja možete ostvariti na isti način kao što je to navedeno u prethodnom poglavlju:

 • možete se usprotiviti korištenju ili obrađivanju vaših osobnih podataka u slučaju kada ih koristimo ili obrađujemo zato da bismo mogli obaviti zadaću od javnog interesa ili ako vaše osobne podatke obrađujemo za naše zakonite interese, uključujući “profiliranje” (primjerice  prognoziranje vašeg ponašanja na temelju osobnih podataka) na temelju bilo koje od tih svrha,
 • možete podnijeti prigovor na obradu vaših osobnih podataka  za svrhe  izravnog  marketinga (uključujući svaku automatiziranu procjenu koju smo o vama napravili ili bilo koju od vaših značajki, ako je povezana s takvim izravnim marketingom).

Isto tako možete ostvarivati svoje pravo da se usprotivite korištenju ili obradi vaših osobnih podataka za svrhe izravnog  marketinga

 • kliknite link za odjavu koji se nalazi na dnu svake naše marketinške elektroničke poruke i slijedite upute koje se pojave u pretraživaču nakon klika na taj link ili
 • pošaljite elektroničku poruku na ana.kos@optispin.net kojom zahtijevate da vam prestanemo slati marketinške poruke. Pri tom morate navesti tip poruka od kojih se želite odjaviti.

Svaki puta kada se izravnom marketingu usprotivite drugačijom komunikacijskom metodom nego što su to marketinške poruke koje ste od nas primili, morate nam dostaviti i vaše ime i podatke koji će biti dostatni da vas prepoznamo u svezi poruka koje ste primili.

Naša korištenje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje

Na temelju osobnih podataka koje smo dobili od vas,  u određenim se slučajevima provodi automatizirano odlučivanje (uključujući profiliranje).

Izmjene naših pravila privatnosti

S vremena na vrijeme možemo izmijeniti naša pravila privatnosti, o čemu ćemo vas obavijestiti. Ako s korištenjem naše web stranice nastavite na taj datum ili nakon toga datuma, time se slažete da vas obvezuje nova verzija naših pravila privatnosti.

Kada namjeravamo koristiti vaše osobne podatke za novu svrhu, prije nego što vaše osobne podatke počnemo koristiti u tu novu svrhu dostavit ćemo vam informacije o toj novoj svrsi, kao i sve druge važne informacije,.

Izmjene vaših osobnih podataka

Molimo vas da nas obavijestite ako se promjene vaši osobni podaci koje smo o vama prikupili, kako bi podaci koje imamo uvijek bili točni i ažurni. O takvim promjenama nas obavijestite na adresu e-pošte: ana.kos@optispin.net