Общи правила и условия

Последна промяна: 12.03.2021

Данните, информацията и приложенията на Optispin.net се предоставят на потребителите при условията и ограниченията, изложени по-долу.

Представяне

Уебпорталът Optispin.net е собственост на Optispin d.o.o., Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina (наричан по-долу Optispin.net) и е водещият словенски портал за сравнително поръчване и наблюдение на оферти от различни телекомуникационни оператори. Optispin.net, с помощта на външни партньори, проучва офертите на повечето доставчици на телекомуникационни услуги и ви предлага възможността да получите достъп и да поръчате телекомуникационни услуги, съобразени с вашите нужди, чрез портала.

Отговорност

Съдържанието на уеб портала не представлява официална информация, освен ако това не е изрично посочено. Данните, информацията и уеб приложенията, налични на или чрез уеб портала Optispin.net, могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие. Използването на уеб портала е на ваш собствен риск. Нито Optispin.net, нито което и да е друго юридическо лице, участващо в създаването или поддържането на уеб портала, не носи отговорност за преки или косвени вреди, произтичащи от достъпа, използването или невъзможността за използване на данните, информацията и приложенията на уеб портала. Optispin.net не гарантира точността на данните, получени от други юридически лица. Поради това отговорността на Optispin.net за вреди, претърпени от потребителите,е изцяло за тяхна сметка.

Използване и защита на личните данни

Политиката ни за защита на личните данни е описана в политиката за поверителност.

Потребители на уеб портала

Всяко използване на уеб портала Optispin.net, различно от нормалното, от страна на дадено лице е забранено, представлява икономическа вреда и ще бъде докладвано на съответните правоприлагащи органи. Нормалното използване се определя като използване без софтуер (паяци, скриптове и т.н.) и като нормален брой заявки за достъп в рамките на определен период от време, като максимум 2 заявки в секунда се считат за нормални.

Потребителите на уеб портала могат да бъдат анонимни или регистрирани. Анонимните потребители могат да ползват безплатни услуги (например да извършат информационно изчисление, да направят заявка, да се регистрират, да четат…). Регистрираните потребители получават достъп до оферти на повечето телекомуникационни оператори, които не са достъпни за нерегистрираните потребители. Регистрираните потребители предоставят лични данни чрез онлайн формуляр, за да изпълнят договорни задължения. Ако предоставената информация е непълна или неразбираема, ние не гарантираме достъп до офертата.

Обхват на използване на бази данни и права на интелектуална собственост

Потребителите на уеб портала трябва да обърнат внимание на следните факти:

  • базите данни на информационната система Optispin.net – в тяхната цялост и като отделни части на системата – са защитени от Закона за авторското право и сродните му права
  • данните, съдържащи се в онлайн услугите на Optispin.net, са част от бази данни по смисъла на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права,
  • търговската марка Optispin.net е защитена като услуга или търговска марка съгласно Закона за индустриалната собственост.

Законът за авторското право и сродните му права предвижда, наред с другото, че потребителят може да използва само качествено и/или количествено незначителни части от базите данни наведнъж или до степен, предвидена за анонимни или регистрирани потребители в рамките на наличните уеб приложения. Всяка друга форма на разкриване или предоставяне на трети лица (напр. публикуване на сървъра на трето лице или потребител, възпроизвеждане в други документи и т.н.) е изрично забранена. Тази забрана се отнася за всички форми на използване, които надхвърлят обхвата на собственото използване от потребителя. По-специално, следните практики са забранени:

  • Използване на основни части (качествени и/или количествени) на базите данни (напр. възпроизвеждане на структурата на базата данни, части от структурата на базата данни, групи записи и др.)
  • Използване на базите данни в противоречие с нормалната им употреба или по начин, който може да навреди на интересите на Optispin.net (например системно и многократно използване на несъществени части от базите данни и т.н.),
  • Улавяне на основни части (качествени и/или количествени) от базите данни с помощта на специфични софтуерни решения,
  • Заличаване на позоваването на източници.

Също така е забранено да се премахва или заменя логото на Optispin.net, когато то се появява върху индивидуални данни и информация. Потребителят носи отговорност за всички вреди, причинени на Optispin.net поради нарушаване на горните условия и ограничения.

Използване на данни и информация от уеб портала

Никакви данни или информация от уеб портала не могат да се използват за търговски цели без съгласието на Optispin.net. Данните и информацията от уеб портала не могат да се събират в публични или частни бази данни.

Не се допускат публикации под каквато и да е друга форма, освен ако това не е изрично отбелязано при отделните данни и информация. Данните и информацията от уеб портала могат да бъдат изтегляни от потребителя за собствена употреба в собствените му системи, без да се променят авторските права и другите правни забележки. Разрешено е отпечатването на данни и информация с цел четене за лични или нетърговски цели. Забранено е копирането, препращането, повторното публикуване, модифицирането, изпращането или разпространението по друг начин на данните и информацията без предварително писмено разрешение от Optispin.net.

Връзки към уебсайтове

Връзки към уеб портала или началната страница и/или отделни подстраници са разрешени само с писменото съгласие на Optispin.net.

Страниците на уеб портала могат да съдържат и връзки към други уебсайтове, които не се поддържат от Optispin.net, и Optispin.net не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове.

Достъпност на уеб портала

Optispin.net се задължава да осигури на потребителите непрекъснато използване на уеб портала – 24 часа в денонощието при нормални условия. По технически причини (поддръжка и/или подмяна на оборудване) Optispin.net си запазва правото на кратки прекъсвания на уеб портала или прекъсвания на достъпа, обикновено след 20:00 часа.

Уреждане на спорове

Всички спорове, произтичащи от използването на уеб портала в нарушение на разпоредбите на Общите условия за ползване на уеб портала Optispin.net, се решават по взаимно съгласие между потребителите и Optispin.net. Ако това не е възможно, компетентен за разрешаването на спорове е съдът в Нова Горица.

За бисквитките

Всичко относно използването на „бисквитки“ е описано в политиката за поверителност.

Ние приемаме вашето доверие сериозно

Беше много приятно преживяване - без много сърфиране в интернет и изчерпателни сравнения намерих много добра оферта.

— Branko Jenič, Novo Mesto

Бях доволен от бързата реакция и уговорката със съветника. Надявам се само всичко да остане така и да работи добре.

— Nada K. Ruše

В рамките на пет дни имах всички оферти! Бърза реакция, много съм доволен от услугата.

— Miran S., Murska Sobota

По-ниските доходи принуждават хората да оптимизират разходите си и семейните си бюджети, а ние търсим нещо, което да работи за нас. Професионален, приятелски настроен, бърз и ефективен. Силно препоръчително!

— Boris Abram, Нова Горица

Много полезно, защото прекарвате една минута и се принуждавате да оптимизирате доставчика си. ???? Консултантът ни се обади сам и ние избрахме вариант.

— Andrej Vidic, Podrečje

Не успях да намеря такова добро решение и онлайн. Те решиха проблема за половин час и без тях щях да плащам повече. Благодаря ви отново. (Samo Rošer, Zgornja Gorica)

Консултантът беше много приятелски настроен, предложи ми няколко варианта и ми ги представи. Останах много доволен от обстановката и предложенията. Благодаря ви!

— Jolanda F., Йесеница

Много съм доволен от офертата и определено ще я препоръчам на моите приятели.

— Andrej Žlender, Lesično

Бих искал да ви информирам, че намерихме и договорихме добра оферта за фиксирана линия (очаквани спестявания за следващите 12 месеца: 128 EUR). Благодаря ви за съдействието при намирането на най-добрата оферта.

— Laura Žižek, Kulovec
Над 1000
посетители дневно
Спестявания до 200
96%
удовлетвореност
30000
подписани договора

Партньори